På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Miljöprövning Visby Airport

Swedavia AB har för avsikt att ansöka om ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid Visby Airport i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Ansökan är avsedd att lämnas in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län i början av 2013.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd tar sikte på att säkra verksamheten på lång sikt och innefattar en översyn av hela verksamheten, både den civila och militära, med avseende på miljön. Den nya ansökan kommer bland annat att omfatta en översyn av flygvägssystemet samt frågor om flygbuller, utsläpp till luft och hantering av dagvatten.

Läs mer

Samråd 2012-06-18 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)