På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygplatsen viktig mötesplats för regionens utveckling

2012-01-05, kl. 16:19

En ny undersökning bland invånare kring Visby Airport visar att flygplatsen har stort stöd i regionen. En klar majoritet, 84 procent, har en positiv inställning till Visby Airport och hela 96 procent svarar att flygplatsen är viktig för regionens utveckling. De allra flesta, 92 procent, anser dessutom att den är en viktig regional och internationell mötesplats.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en stor efterfrågan på mer information om hur flygplatsen arbetar med miljö- och klimatfrågor. Idag anger 29 procent att flygplatsen är bra på att informera om det miljöarbete som bedrivs.

- Det är glädjande att så många betonar flygplatsens betydelse för såväl invånare som näringsliv regionen. Samtidigt måste vi vara ännu tydligare med hur vi arbetar för att minimera vår egen miljöpåverkan, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef på Visby Airport.

Swedavia har nyligen bestämt att målet om nollutsläpp av koldioxid från egen verksamhet år 2020 ska fullföljas fullt ut. Bland de tillfrågade anses arbetet med minskade koldioxidutsläpp vara av störst betydelse, 66 procent följt av förbättrad kollektivtrafik till flygplatsen 43% och bulleråtgärder,34 procent.


Undersökningen genomfördes mellan 24 oktober – 20 november 2011 i form av telefonintervjuer med 400 personer boende i regionen. Av de tillfrågade har hälften rest minst en gång från Visby Airport och resterande har inte rest under de senaste 12 månaderna.