På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Visby Airport förbättrar för resenärer som väljer taxi

Foto på bilar utanför ankomsthallen, Visby Airport
2014-06-24, kl. 09:16

Visby Airport säkerställer nu en ordnad och trygg trafiksituation för de resenärer vid flygplatsen som väljer taxi. Genom att reglera högsta tillåtna prisnivåer för taxibolag som trafikerar flygplatsen är förhoppningen att skapa en god konkurrenssituation mellan taxibolag som trafikerar flygplatsen kontinuerligt och dem som endast trafikerar sommartid.

Med avsikt att säkerställa rimliga prisnivåer för taxi införs den 29 juni en reglering för högsta tillåtna startavgift/grundtaxa, pris per kilometer och pris per timme för de taxibolag som trafikerar Visby Airport. De skärpta kraven ökar tryggheten för resenärer då enskilda bolag som valt att trafikera flygplatsen sommartid tidigare kunnat utnyttja den begränsade konkurrenssituationen. Samtidigt bidrar de skärpta kraven till en konkurrens på lika villkor mellan olika taxibolag vilka även framöver har möjlighet till fri prissättning inom de angivna ramarna.

Sedan tidigare har Visby Airport infört ett bomsystem intill terminalbyggnaden för att säkerställa en ordnad och trygg trafiksituation utanför flygplatsen. Endast taxibolag som har giltiga avtal med Swedavia släppas in vid angöringsytan närmast flygplatsen.