På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Visby Airports klimatarbete i världsklass

2012-07-24, kl. 13:30

Visby Airport arbetar målmedvetet för att minska sina koldioxidutsläpp. Flygplatsen har minskat Co2-utsläppen med 39 % 2011 gentemot ett medelvärde av utsläppen 2008-2010. Arbetet har nu resulterat i att flygplatsen ackrediterats och blivit klimatmärkt enligt ACA, Airport Carbon Accreditation, en europeisk standard för flygplatser.

Visby Airport lämnade i mitten av juni in en ansökan om klimatmärkning till Airport Council International Europe, som nu har klimatmärkt flygplatsen enligt det högsta kriteriet (Nivå 3+). Visby Airport är bland ett femtontal flygplatser i Europa att klara den högsta nivån och den nionde flygplatsen inom Swedavia. Övriga Swedaviaflygplatser som är klimatmärkta är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport,  Umeå Airport, Åre Östersund Airport, Ronneby Airport och Luleå Airport.

– Swedavia har tagit ett beslut om att alla flygplatser inom koncernen ska arbeta med sitt klimatarbete och nu har Visby Airport fått ett kvitto på att vi är bland de bästa flygplatserna i Europa på det, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef på Visby Airport.

Ackrediteringen sker genom ett europeiskt koldioxid- och energiprogram, ACA , vilket syftar till att mäta, reducera och sätta mål för sina koldioxidutsläpp. Visby Airport har nått den högsta nivån eftersom flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp flygplatsen inte lyckats minska klimatkompenseras genom ekonomiska bidrag till projekt i andra länder, som ska minska koldioxidutsläppen. De nu aktuella projekten är två vindkraftsprojekt i Kina och biobränslebaserad kraftproduktion i Indien.

– Vi har under de senaste åren varit starkt engagerade i arbetet med klimat- och energieffektiviseringsfrågor.  Klimatmärkningen av Visby Airport är ett bevis på att vi är på rätt väg mot 0-utsläpp av koldioxid år 2020, säger Gunnar Jonasson. Nu går arbetet vidare med oförminskad takt och vi arbetar också med att få andra aktörer på flygplatsen aktiva i vårt arbete.

Om Airport Carbon Accreditation (ACA)

Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europe och WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid.