02:32: Sjukdomsfall på Arlanda

Viktig information från Swedavia

Minimera Maximera

Sjukdomsfall på Arlanda

Uppdaterad 2014-10-20 kl. 02:32
Ett sjukdomsfall på Arlanda har vållat uppmärksamhet i media. Enligt smittskyddsläkaren Helena Hervius Askling föreligger dock minimal risk att personen ifråga har drabbats av ebola, än mindre att någon skulle ha smittats. Personen har omhändertagits av Stockholms Läns Landsting, där provtagning har gjorts. Samtliga försiktighetsåtgärder ordinerade av smittskyddsläkaren är vidtagna på flygplatsen och det föreligger ingen anledning till oro för de passagerare som rest eller ska resa via Arlanda. För ytterligare information ber vi att få hänvisa till Stockholms läns landstings hemsida www.sll.se samt www.1177.se.

Swedavias företagstjänster

Här hittar du de tjänster som Swedavia erbjuder.

Företagstjänster