Gå till innehåll

Vi ut­vecklar framt­idens
flyg­platser

Vårt uppdrag är att driva och utveckla tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet och bidra till en god tillgänglighet inom Sverige och till resten av världen. Vi ska vara en internationell förebild inom hållbarhet och ledande inom service och utbud. Vi vill möjliggöra för människor att mötas – idag och i framtiden.

En förebild inom hållbarhet

Flyget är ett transportslag som gör det möjligt för människor att mötas trots stora avstånd. Ett hållbart flyg har en viktig roll för både individer och samhälle även i framtiden. Vi på Swedavia har dels ett mål för vår egen flygplatsverksamhet som ska vara fossilfri. Men vi arbetar också för att driva på utvecklingen mot ett fossilfritt flyg i enlighet med flygbranschens färdplan

väntar
Swedavias miljö- och hållbarhetsmål
Arlanda resa

Rustar för smidigare flygplatser

Vi rustar nu för att utveckla våra flöden och skapa smidiga och effektiva lösningar för att möta både dagens och morgondagens behov från såväl resenärer, flygbolag och flygplatsens hyresgäster.

Flygplatsstäder växer fram

Utöver de insatser vi gör på våra terminaler pågår också stadsutveckling. Flygplatsstäder med hotell, kontorshus och logistikområden växer fram. Företag och verksamheter ser stora möjligheter med att finnas i anslutning till de naturliga knutpunkter som flygplatser är och i framtiden tror vi att 50 000 personer kommer att arbeta på och runt Arlanda. I takt med att allt fler etablerar sig i anslutning till våra terminaler tar vi också steg mot vårt mål att bli Nordens viktigaste mötesplatser.

Visionsbild: BAU

Stockholm Arlanda Airport vision 2050. Visionsbild: BAU

Läs mer om utvecklingen på våra flygplatser