På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
 • Spela film
  Swedavia skapar tillgänglighet

  Äger, driver och utvecklar flygplatser.

 • Spela film
  Resenärsrekord 2015

  Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

 • Spela film
  Fokus på hållbar utveckling

  Alla flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation.

Flygplatser med fokus på hållbar utveckling

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport har flest passagerare. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser

Swedavias flygplatser möjliggör resor inom landet och är en port till och från Sverige. De är även moderna mötes- och handelsplatser där produkter, tjänster och koncept erbjuds.

 

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell­ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg­bolagssatsningar konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.

 • Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångs­punkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort.
 • Verksamheten drivs affärs­mässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär.
 • Nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö är avgörande för Swedavias verksamhet.
 • Bolaget ska samtidigt kontinuerligt minska sitt eget miljöavtryck och bidra till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan. Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation, ACA.
 • Spela film
 • Spela film

Tillsammans för vi världen närmare

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik.

 

Swedavias vision är ”Till­sammans för vi världen närmare”. Det innebär att Swedavia ska bidra till att göra flygresandet och frakttransporterna – regionalt, men också till och från Sverige – så lättillgängliga, effektiva och attraktiva som möjligt.

Swedavias tio flygplatser

Kiruna Airport
Luleå Airport
Umeå Airport
Åre Östersund Airport
Stockholm Arlanda Airport
Bromma Stockholm Airport
Göteborg Landvetter Airport
Visby Airport
Ronneby Airport
Malmö Airport

 

Swedavia övertog samtliga resterande andelar i bolaget Göteborg City Airport AB, som driver Säve flygplats, den 13 januari 2015.

Utveckling under 2015

 • Under helåret hade Swedavias flygplatser 37,6 miljoner (35,7) passagerare, vilket är en ökning med 5,4 procent
 • Nettoomsättningen ökade till 5 416 MSEK (5 384)
 • Rörelseresultatet ökade till 1 755 MSEK (1 405) och årets resultat ökade till 1 410 MSEK (926)
 • I juni avyttrade Swedavia en fastighetsportfölj till ett, tillsammans med Alecta, nybildat joint venture. Realisationsvinsten uppgick till 820 MSEK i koncernen