Gå till innehåll

Göteborg Landvetter Airport -
Västsveriges port till världen

En utökad terminal med fler gater, större ankomsthall, bättre bagagehantering, ett nytt hotell och ett utvecklat logistikområde. Välkommen att ta del av hur vi bygger framtidens flygplats.

 

Vi utvecklar framtidens flygplats

Vi vill skapa en välkomnande och tillgänglig flygplats där du får god service och en trevlig upplevelse. Flygplatsen ska vara en självklar mötesplats och en förebild inom hållbarhet. Göteborg Landvetter Airport ska vara det självklara valet för Västsverige. Läs mer om Göteborg Landvetter Airports Masterplaner

Visionsbild: Krook & Tjäder

Bro Göterborg Landvetter Airport
Illustration vy över framtidens Airport City Göteborg

Fler reser från våra flygplatser

År 1977 när flygplatsen invigdes var den dimensionerad för 3 miljoner passagerare. Därefter har de enda stora förändringarna varit utökad incheckningshall och ny inrikeshall. Efter att trafiken från Säve flygplats flyttades över till Landvetter 2014 har resenärsantalet ökat. Vi behöver därför anpassa flygplatsen till dagens resenärsantal och förbereda oss för framtiden. 

 

Airport City Göteborg

Samtidigt som vi bygger för framtidens resande växer en flygplatsstad med lager- och logistikverksamheter, kontor, hotell, handels- och arbetsplatser fram i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport. Visionen är en flygplatsstad i framkant med möjligheter för morgondagens företag att verka och växa. Läs mer om Airport City Göteborg

Visionsbild: Krook & Tjäder

 

 

Projekt på Göteborg Landvetter Airport