Stockholm Arlanda Airport -
Nordens ledande flyg­plats

Terminal 5 utvecklas med en ny säkerhetskontroll och en utökad marknadsplats med tydlig nordisk prägel som kommer att förändra och förhöja intrycket av hela flygplatsen. Mellan Terminal 4 och Terminal 5 byggs en förbindelsegång som länkar samman terminalerna. I anslutning till terminalerna växer nya hotell och kontorsfastigheter fram.

En flygplats redo för framtiden

Stockholm Arlanda Airport ska erbjuda smidiga och inspirerande reseupplevelser. Den ska vara en ledande mötesplats och en internationell förebild inom hållbarhet.

Flyget har och kommer att ha en viktig roll även framåt. Behovet av flyget kommer fortsatt att finnas även om vi just nu har en nedgång i resenärsantalet med anledning av Covid-19.

Vision framtidens Arlanda
Terminal people

Terminalutveckling

Om- och tillbyggnad som görs på Terminal 5 med en ny säkerhetskontroll och en modern marknadsplats tillsammans med förbindelsegången som länkar samman Terminal 4 och Terminal 5 ska bidra till en smidigare och effektivare flygplats.

En flygplatsstad växer fram

Vi utvecklar inte bara vår flygverksamhet. En helt ny stad växer fram på Stockholm Arlanda Airport – med hotell- och kongressmöjligheter, butiker, restauranger och kreativa arbetsmiljöer. Vår vision är att skapa inspirerande mötesplatser med närhet till världen. Läs mer om flygplatsstaden.

Stockholm Arlanda Airport vision 2050. Visionsbild: BAU
flygplats

Effekter av Covid-19

Effekterna av Covid-19 pandemin har på kort tid kraftigt förändrat förutsättningarna för resande och osäkerheten kring hur utvecklingen av trafik och resande kommer att se ut är stor. Men allt pekar på att den totala trafikvolymen kommer att vara avsevärt lägre på Arlanda framöver än vad den varit tidigare år. De kapacitetsbrister som den nya piren och nytt bagagesystem ska åtgärda är därmed inte längre lika tidskritiska. Projekten pausas därför på obestämd framtid och återupptas när trafikutvecklingen kräver det.

Projekt på Stockholm Arlanda Airport