Stockholm Arlanda Airport -
Nordens ledande flyg­plats

Terminal 5 utvecklas med en central säkerhetskontroll och en utökad marknadsplats med tydlig nordisk prägel som kommer att förändra och förhöja intrycket av hela flygplatsen. I anslutning till terminalerna växer nya hotell och kontorsfastigheter fram.

En flygplats redo för framtiden

Stockholm Arlanda Airport ska erbjuda smidiga och inspirerande reseupplevelser. Den ska vara en ledande mötesplats och en internationell förebild inom hållbarhet. Även om vi nu sett en avmattning i utvecklingen har resenärsantalet ökat mer än förväntat under många år. Under 2019 passerade över 25,6 miljoner resenärer flygplatsen. 

Läs om Stockholm Arlanda Airports Masterplaner

Ny pir på Stockholm Arlanda Airport
flygplats

Effekter av Covid-19

Effekterna av Covid-19 pandemin har på kort tid kraftigt förändrat förutsättningarna för resande och osäkerheten kring hur utvecklingen av trafik och resande kommer att se ut är stor. Men allt pekar på att den totala trafikvolymen kommer att vara avsevärt lägre på Arlanda framöver än vad den varit tidigare år. De kapacitetsbrister som den nya piren och nytt bagagesystem ska åtgärda är därmed inte längre lika tidskritiska. Projekten pausas därför på obestämd framtid och återupptas när trafikutvecklingen kräver det.

Terminal 5

Bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll behöver större flexibilitet. Det kommersiella utbudet ökas och miljöerna moderniseras. Visionsbild: Tengbom

Våra andra terminaler

Terminal 4 vidareutvecklas som en effektiv terminal för inrikestrafiken.

Terminal people
Stockholm Arlanda Airport vision 2050. Visionsbild: BAU

En flygplatsstad växer fram

Vi utvecklar inte bara vår flygverksamhet. En helt ny stad växer fram på Stockholm Arlanda Airport – med hotell- och kongressmöjligheter, butiker, restauranger och kreativa arbetsmiljöer. Vår vision är att skapa inspirerande mötesplatser med närhet till världen. Läs mer om flygplatsstaden.

Projekt på Stockholm Arlanda Airport