Gå till innehåll

Flygets betydelse i samhället

Flyget möjliggör möten mellan människor även när avstånden är långa. Det länkar samman kulturer, ekonomier och skapar relationer mellan människor från olika delar av världen.

Barn som tittar ut genom flygplasfönster

En förutsättning för tillväxt

God flygtillgänglighet är en förutsättning, för de svenska exportföretagen, för att attrahera utländska företagsinvesteringar i Sverige, för besöks- och mötesnäringen att få hit större internationella möten och kongresser och för forskningsutbyten inom akademin. Med direktlinjer ökar den internationella tillgängligheten till och från Sverige, vilket har stor betydelse för det svenska näringslivet och de globala exportföretagen som får större fraktmöjligheter

Flyget har även en viktig roll när det handlar om att skapa förutsättningar för investeringar, företagsetableringar och verksamheter i andra regioner än i storstäderna. På så sätt bidrar flyget även till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och välfärd i alla delar av landet. 

Det svenska utrikesresandet med flyg är mycket mer mångfacetterat än den ”Thailandresa” som ofta lyfts fram som exempel.
Arlanda resa
Resor som gynnar besöksnäringen

Cirka 42% av alla utrikesresor vid våra flygplatser genomförs av personer som är bosatta utanför Sverige. Den typen av resenärer är väldigt betydelsefulla eftersom de bidrar till den allt större och viktigare besöksnäringen.

Tre personer möts på Arlanda flygplats
Flyget knyter ihop Sverige

Utöver de 22% utrikesresenärer på Swedavias flygplatser som reser i affärssyfte, reser 26% för att träffa släkt och vänner. Flyget knyter också ihop Sverige och gör det möjligt att med rimlig restid färdas över hela landet.

En mor och hennes son tittar genom fönstret på terminalen
För världen närmare

Enligt SCB är det hela 34% av Sveriges befolkning som har rötter i utlandet, 20% är födda i utlandet och ytterligare 14% har antingen en eller två utrikesfödda föräldrar. Med flygets hjälp kan dessa personer lättare besöka sina ursprungsländer och ha fysisk kontakt med sina närstående.