Vad du kan göra

Genom att köpa förnybart flygbränsle när du reser bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och gör en viktig insats för klimatet.

Flygplan på rullbana

Klimatreducera - köp förnybart flygbränsle

Genom att köpa förnybart flygbränsle för din flygresa kan du reducera klimatpåverkan från resan med upp till 80 procent. Det driver också på efterfrågan av biobränsle för flyget, vilket stöttar en storskalig omställning som i förlängningen också kan leda till sänkta kostnader för biobränsle.

Förnybart flygbränsle kan du som resenär bland annat köpa genom Fly Green Fund eller direkt hos några av de svenska flygbolagen. Antingen köper du för hela resan, eller för en del av den. Oavsett vilket gör du en viktig insats för klimatet då det förnybara bränslet som tankas in ersätter motsvarande mängd fossilt bränsle.

Som privatresenär kan du till exempel betala med Swish. Företag eller myndigheter kan teckna längre avtal.

Läs mer här om hur du kan köpa ditt biobränsle och flyga fossilfritt

Hur kan du flyga mer hållbart?

  • Res kollektivt till och från flygplatsen så minskas klimatpåverkan redan där.
  • Välj direktlinjer om möjligt för att undvika mellanlandningar.
  • Köp förnybart flygbränsle genom via Fly Green Fund eller de flygbolag som erbjuder det, till exempel SAS och KLM. Du kan köpa biobränsle för hela eller del av resan Som privatresenär kan man betala med Swish medan man som företag eller myndighet kan teckna längre avtal.
  • Klimatkompensera. Flera flygbolag erbjuder möjlighet att resa med klimatreduktion och/eller klimatkompensation vid köp av biljett.
  • Packa lätt. Mindre vikt innebär mindre bränsleförbrukning. 
  • Välj flygbolag som har en yngre flygplansflotta. Nya material, ny design, nya motorer och nya bränslen gör att den nya generationens flygplan är mer bränslesnåla än någonsin. Nya flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil. På längre sikt finns flera förslag på hur flygplan kan komma att se ut för att ytterligare minska bränsleförbrukningen.