Gå till innehåll

Vad du kan göra

Genom att köpa förnybart flygbränsle när du reser bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och gör en viktig insats för klimatet.

miljö

Klimatreducera - köp förnybart flygbränsle

Genom att köpa förnybart flygbränsle för din flygresa kan du reducera klimatpåverkan från resan med upp till 80 procent. Det driver också på efterfrågan av biobränsle för flyget, vilket stöttar en storskalig omställning som i förlängningen också kan leda till sänkta kostnader för biobränsle.

Förnybart flygbränsle kan du som resenär bland annat köpa genom Fly Green Fund eller direkt hos några av de svenska flygbolagen. Antingen köper du för hela resan, eller för en del av den. Oavsett vilket gör du en viktig insats för klimatet då det förnybara bränslet som tankas in ersätter motsvarande mängd fossilt bränsle.

Som privatresenär kan du till exempel betala med Swish. Företag eller myndigheter kan teckna längre avtal.

Köp biobränsle

Hur kan du flyga mer hållbart?

  • Res kollektivt till och från flygplatsen så minskas klimatpåverkan redan där.

  • Välj direktlinjer om möjligt för att undvika mellanlandningar.

  • Köp förnybart flygbränsle genom via Fly Green Fund eller de flygbolag som erbjuder det, till exempel SAS och KLM. 

  • Packa lätt. Mindre vikt innebär mindre bränsleförbrukning. 

  • Välj flygbolag som har en yngre flygplansflotta. Nya material, ny design, nya motorer gör att den nya generationens flygplan är mer bränslesnåla än någonsin. Nya flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.