Vad du kan göra

Genom att köpa förnybart flygbränsle när du reser bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och gör en viktig insats för klimatet.

Flygplan på landningsbana

Klimatreducera - köp förnybart flygbränsle

Genom att köpa förnybart flygbränsle för din flygresa kan du reducera klimatpåverkan från resan med upp till 80 procent. Det driver också på efterfrågan av biobränsle för flyget, vilket stöttar en storskalig omställning.

Förnybart flygbränsle kan du som resenär bland annat köpa genom Fly Green Fund eller direkt hos några av de svenska flygbolagen. Antingen köper du för hela resan, eller för en del av den. Oavsett vilket gör du en viktig insats för klimatet då det förnybara bränslet som tankas in ersätter motsvarande mängd fossilt bränsle.

Som privatresenär kan du till exempel betala med Swish. Företag eller myndigheter kan teckna längre avtal.

Läs mer här om hur du kan köpa ditt biobränsle och flyga fossilfritt

Om du istället vill klimatkompensera innebär det att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för.

Läs mer på klimatkompensera.se

Hur kan du flyga mer hållbart?

  • Res kollektivt till och från flygplatsen så minskas klimatpåverkan redan där.
  • Välj direktlinjer om möjligt för att undvika mellanlandningar.
  • Köp förnybart flygbränsle genom Fly Green Fund. Antingen för hela resan, eller för en del av den. Som privatresenär kan man betala med Swish medan man som företag eller myndighet kan teckna längre avtal.
  • Klimatkompensera. Flera flygbolag erbjuder möjlighet att resa med klimatreduktion och/eller klimatkompensation vid köp av biljett.
  • Packa lätt. Mindre vikt innebär mindre bränsleförbrukning. 
  • Välj flygbolag som har en yngre flygplansflotta. Nya material, ny design, nya motorer och nya bränslen gör att den nya generationens flygplan är mer bränslesnåla än någonsin. Nya flygplan drar mindre än 0,3 liter bränsle per passagerare och mil. På längre sikt finns flera förslag på hur flygplan kan komma att se ut för att ytterligare minska bränsleförbrukningen