Vad Swedavia gör

På Swedavia arbetar vi med omställning av vår egen verksamhet, men också med initiativ som ska driva på utvecklingen för ett fossilfritt flyg.

elluttag för grön el

Fossilfria flygplatser

Under 2020 ska Swedavias verksamhet vid samtliga av våra tio flygplatser bli helt fossilfri. För att nå målet genomför vi en omfattande omställning. Här är några exempel på åtgärder som bidragit till att vi minskat våra utsläpp:

  • Grön el köps in till hela verksamheten.
  • Biobränslen har ersatt olja vid uppvärmning av flygplatsbyggnader.
  • Energieffektiviseringar görs parallellt med att vi ersätter det fossila bränslet.
  • Brandövningar genomförs med det förnybara bränslet sekundol, istället för med jet A1.
  • Miljöbilar väljs vid inköp eller leasing av personbilar.

Fossilfritt flyg

Swedavia arbetar i linje med Flygets Färdplan för fossilfrihet som lanserades 2018. Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och fossilfritt svenskt flyg 2045. Läs färdplanen.
Här är några exempel på vad Swedavia gör för att driva på utvecklingen för ett fossilfritt flyg:

  • Swedavia arbetar aktivt för att främja övergången till biobränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025.
  • Sedan 2016 köper Swedavia biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor.
  • Swedavia bjuder också in till samordnad upphandling av biobränsle tillsammans med den offentliga sektorn och näringslivet i syfte att stimulera efterfrågan. Mer information om Swedavias upphandling.

Här kan du läsa mer om Swedavias miljöarbete

Visste du att?

450 ton! Så mycket bioflygbränsle gjord på använd frityrolja har vi på Swedavia köpt in till våra tjänsteresor. 

Grön el. Ladda upp din mobil eller dator med grön el på våra flygplatser innan du flyger iväg

Om cirka fem år. Redan då kommer de första inrikeslinjerna att kunna trafikeras av elflygplan. Därför förbereder vi våra flygplatser för omställningen till elflyg.