Gå till innehåll

Omställningen pågår nu

Grön äng med träd

De flesta av oss vet numera att det mesta vi gör har en inverkan på jordens klimat. Det gäller även flyget. Därför arbetar vi inom ramen för vårt statliga uppdrag för att vara en internationell förebild inom hållbarhet. Vi är idag ledande bland flygplatshållare i världen genom att vi har ställt om den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi till att vara helt fossilfri. Tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen verkar vi nu för omställning av all verksamhet vid våra flygplatser samt att påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg.

Minska det fossila koldioxidutsläppet för din flygresa

Vill du minska klimatavtrycket från din resa och samtidigt bidra i omställningen till ett fossilfritt flyg? Köp biobränsle direkt via ditt flygbolag eller genom vår samarbetspartner Fly Green Fund. Oavsett om du reser i tjänsten eller privat kan du vara med! Du kan välja att köpa biobränsle för hela eller del av din resa.

Köp biobränsle

 

 

Innan pandemin stod flyg för cirka 2–3 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Svenskt inrikesflyg ska vara fossilfritt 2030.

Utrikesflyg som startar från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045.

Genom biobränsle, el och på sikt vätgas ställer flygbranschen om till ett fossilfritt flyg.