Omställningen pågår nu

De flesta av oss vet numera att det mesta vi gör har en inverkan på jordens klimat. Det gäller även flyget. Därför arbetar vi inom ramen för vårt statliga uppdrag för att vara en internationell förebild inom hållbarhet. Tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen verkar vi också för att påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg.

Det går åt rätt håll

Swedavia är redan idag världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan, och flygets koldioxidutsläpp har minskat med över 80% de senaste 50 åren. Men vi behöver göra ännu mer. Flyget ska vara en möjliggörare för människor runtom i världen att komma närmare varandra, utan att det sker på bekostnad av just världen och dess invånare.

Därför jobbar Swedavia tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen aktivt för att påskynda omställningen

Redan nu kan du till exempel köpa biobränsle och reducera utsläppen från din resa, och om cirka fem år finns förutsättningar för att elflyg börjar trafikera en del av inrikesflyget.

Allt vi gör ligger i linje med Regeringskansliets initiativ Fossilfritt Sverige som bland annat innebär att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030, samt att alla in- och utrikesavgångar från svenska flygplatser ska vara helt fossilfria år 2045.

Om vi alla hjälps åt kan vi nå dit ännu snabbare

Människor som väntar i gaten
Swedavias miljömål

Omställningen pågår nu – och den är möjlig!

  • Tack vare mindre och tystare flygplan med låga driftskostnader, kan elflyg trafikera linjer som inte flygs idag och där transporten med bil, buss, tåg eller båt tar lång tid. Detta kan öppna upp för helt nya sätt att resa och bidra till att öka tillgängligheten i stora delar av Sverige.

  • Svenskt inrikesflyg utgör mindre än en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, utrikesflyget utgör ca 4 % - en siffra som vi såklart tillsammans måste göra mindre. Genom ökad användning av fossilfritt bränsle, nya flygplan, effektivare flygvägar och elflyg kommer vi kunna flyga mer hållbart i framtiden. (Källa: Naturvårdsverket)

  • Svenskt flyg ska vara helt fossilfritt senast 2045. Det går redan nu att flyga med fossilfritt bränsle i dagens flygplan.  (Källa: Regeringens biojetutredning)

  • Om ungefär fem år skulle en tredjedel av det svenska inrikesflyget kunna börja ersättas med elflyg. (Källa: Elise)

  • Det går redan nu att flyga på fossilfritt bränsle och storskalig produktion är på gång inom några år. När produktionen ökar skulle till exempel restprodukter från svensk skogsindustri kunna driva en stor del av allt svenskt in- och utrikesflyg.

  • Flera flygbolag erbjuder möjligheten att köpa fossilfritt bränsle när man bokar sin flygbiljett. Det tankas då in i flygplan i Sverige och ersätter motsvarande mängd fossilt bränsle. 
  • Det kommer alltid finnas ett behov av att kunna förflytta sig snabbt över långa avstånd, och en vilja att träffa släkt och vänner som bor långt bort. Flygbranschen befinner sig just nu mitt i en stor omställning, så att vi kan flyga mer hållbart både nu och i framtiden.

  • Utsläppen från svenskars flygresor har inte ökat på 18 år, vilket beror på mycket bränslesnålare flygplan, effektivare sätt att flyga och högre beläggningsgrader i planen. Enligt prognoserna kommer utsläppen från flyg som startar vid svenska flygplatser minska de närmaste åren. (Källa: Naturvårdsverket, Chalmers, Transportstyrelsen)