Omställningen pågår nu

De flesta av oss vet numera att det mesta vi gör har en inverkan på jordens klimat. Det gäller även flyget. Därför arbetar vi inom ramen för vårt statliga uppdrag för att vara en internationell förebild inom hållbarhet. Under 2020 blev den flygplatsverksamhet som Swedavia driver i egen regi helt fossilfri och nyligen blev Arlanda utsedd till ”Eco Innovation Airport av the year” för att vi som första flygplatsoperatör i världen ställt om vår verksamhet. Tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen verkar vi nu för omställning av all verksamhet vid våra flygplatser samt att påskynda utvecklingen mot ett fossilfritt flyg.

Det går åt rätt håll

Swedavia är redan idag världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan, och flygets koldioxidutsläpp har minskat med över 80% de senaste 50 åren. Men vi behöver göra ännu mer. Flyget ska vara en möjliggörare för människor runtom i världen att komma närmare varandra, utan att det sker på bekostnad av just världen och dess invånare.

Därför jobbar Swedavia tillsammans med andra aktörer inom flygbranschen aktivt för att påskynda omställningen

Redan nu kan du till exempel köpa biobränsle och reducera utsläppen från din resa, och om cirka fem år finns förutsättningar för att elflyg börjar trafikera en del av inrikesflyget.

Allt vi gör ligger i linje med Regeringskansliets initiativ Fossilfritt Sverige som bland annat innebär att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030, samt att alla in- och utrikesavgångar från svenska flygplatser ska vara helt fossilfria år 2045.

Om vi alla hjälps åt kan vi nå dit ännu snabbare

Människor som väntar i gaten
Swedavias miljö- och hållbarhetsmål