Vad branschen gör

Flyget har blivit 80 procent bränsleeffektivare de senaste femtio åren. Vi befinner oss i början av en pågående stark utvecklingsfas inom teknikutveckling för flyget. Vi är många aktörer som driver på och tillsammans arbetar för ett hållbart flyg.

Träflis

Biojetutredningen

Från politiskt håll har Biojetutredningen en viktig roll framöver. Biojetutredningen omfattar förslag om en obligatorisk inblandning av fossilfritt bränsle, en så kallad reduktionsplikt. Huvudförslaget är en reduktionsplikt på en procent 2021, en ökning mot 30 procent 2030 för att därefter gå mot 100 procent fossilfritt bränsle 2045.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Den svenska flygbranschen har tillsammans med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram en färdplan som visar hur inrikesflyget ska bli fossilfritt till 2030 och hur allt flyg som startar vid svenska flygplatser (in- och utrikes) ska bli fossilfritt till 2045. Det är i linje med svenska regeringens klimatmål men samtidigt ambitiösare än både europeiska och globala klimatmål för luftfarten. Vägen dit går primärt genom energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering. Läs färdplanen.

Elflyg

Det pågår intensiv forskning och utveckling av el- och hybridflyg. Med dagens batterier är det möjligt att skapa passagerarplan med cirka 20 säten och en räckvidd på 40 mil. Ungefär en tredjedel av allt inrikesflyg i Sverige och hälften av inrikesflyget i Norge är på sträckor upp till 40 mil.

Det pågår ett stort antal elflygsprojekt runt om i världen. I Sverige finns i nuläget Heart Aerospace som siktar på att ha ett elflygplan färdigt till 2025. Swedavia har antagit en strategi för elflyg och ser just nu över elförsörjning och infrastruktur kopplat till elflyg på våra flygplatser.

Gröna in- och utflygningar

Grön inflygning innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt från sin marschhöjd till landningsbanan. Genom att sjunka kontinuerligt behövs i det närmaste inget motorpådrag vilket sparar både bränsle och minskar utsläpp. Vid gröna utflygningar minskas utsläppen genom att optimera utflygningsfasen

Projektet Fossilfria Flygtransporter 2045

Genom innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045, som Swedavia startat med RISE och SAS, samlas värdekedjan för hållbart flyg i syfte att snabba på utvecklingen och nå målet till 2045.