Gå till innehåll

Bryggor
och uppställnings­platser

Markområdet utanför Sky City där flygplanen står uppställda vid gate, mellan gateområde C och D, ska rustas upp.

Markområdet rustas upp

Markområdet utanför Sky City där flygplanen står uppställda vid gate, mellan gateområde C och D, ska rustas upp. Marken och infrastrukturen har börjat nå slutet av sin tekniska livslängd. När upprustningen av ytan är klar har flygplatsen en fungerade och modern infrastruktur för nutida och framtida flygtrafik. Flygplatsens medarbetare får också en helt ny och mer anpassad arbetsmiljö. Samtidigt förbättras tillgängligheten för resenärer som har nedsatt rörlighet genom att skapa bättre förutsättningar i samband med förflyttning av och på flygplanen.

Under tiden markområdet rustas upp kan flygplanen inte parkera på ytan utan blir hänvisade till andra platser. En ny separat byggnad med gater byggs för att hantera bortfallet som uppstår medan ombyggnationerna av markområdet pågår. I vissa fall kommer resenärer får åka buss från gate till sitt flygplan.

Förberedande arbeten påbörjades i början av 2024. Hösten 2024 startar första etappen som planerar pågå i cirka två år.

Delta