Gå till innehåll

Terminal 4 och Terminal 5 har länkats samman

Mellan Terminal 5 och Terminal 4 har en ny förbindelsegång byggts och terminalernas gateområden har länkats samman. I och med att gången öppnades så integreras trafiken och det är inrikes- och utrikestrafik på både Terminal 4 och 5. För de som ska transferera innebär det att många kan göra det utan att behöva gå ut igenom säkerhetskontrollen.

Gången har rullband vilket gör det enklare att förflytta sig. Väggarna är fyllda med grönska och ger en rymlig känsla med stora glaspartier.

Den nya förbindelsegången öppnade juni 2022.

Förbindelsegången mot T5