Förbättrad gångpassage i Terminal 5

 

Den befintliga gångpassagen mellan gateområde 1-10 och 11-24 på Terminal 5 byggs om. Den breddas och förses med rullband vilket gör det smidigare och effektivare att ta sig mellan terminalens olika områden. Passagen blir ljus och luftig, stora glaspartier med en vy ut mot flygplatsens start- och landningsbanor.

Den nya passagen planeras vara klar i mitten av 2022.