Gå till innehåll

Nytt och miljö­certifierat driftområde

För att göra plats för en ny pir har området för flygplatsens gemensamma operativa driftfunktioner och arbetsområden flyttats. Det nya driftområdet invigdes 2018.

Bussar vid det nya driftområdet

Området utgår ifrån en tydlig miljöprofil

Driftområdet består av 15 nya byggnader med bland annat fältgarage, bussgarage, fordonstvätt och avisning, skärmtak och förråd. Här finns även en ny fordonsverkstad och verkstäder för banljus, dagermarkering och fältet, liksom kontor och personalytor. Området omfattar 20 000 kvadratmeter och ligger i flygplatsens norra del.

Utformningen av området utgår ifrån en tydlig miljöprofil och har fått betyget ”excellent” av det internationella miljöcertifieringsprogrammet CEEQUAL.

Delar som bidragit till miljöcertifieringen

Industribyggnad tillverkad i trä
I stora delar av byggnaderna består både stomme, fasad och innerväggar av korslimmat trä. Det har även genomförts en ekologiutredning för att se vilka skyddsvärda växter, insekter och träd man behöver ta hänsyn till.

Sedumtak och stockar till insekter och djur
Alla byggnader har sedumtak för att kompensera för alla hårda fordonsytor och för att öka den biologiska mångfalden på flygplatsen. Stockar från avverkade träd har flyttats till skogen i närområdet för att ge trivsamt habitat till insekter och andra djur. 

Tjänstecyklar för transport
Under byggtiden har  man även använt tjänstecyklar för att ta sig mellan byggnaderna på ett hälsosamt, smidigt och  miljövänligt sätt.

Biodiesel och recirkulerande vatten
Alla fordon som använts för masstransporter till och inom byggområdet drivs av biodiesel (HVO). I fordonstvätten används recirkulerande vatten för att spara både vatten och energi.

En gul buss

Mer om CEEQUAL

CEEQUAL logotyp

CEEQUAL bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor och uppmuntrar beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda.

Brandbil vid det nya driftområdet
En gul buss repareras