Tillgänglighet för swedavia.se

Swedavia strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur swedavia.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Swedavia som inte är tillgängligt för dig i något annat format kan du meddela oss.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Taggen ”Bold” används i några fall för att formatera text. [WCAG 1.3.1. (A)]
  • HTML används i vissa fall för att formatera innehållet [WCAG 1.3.1.(A)]
  • Länktexten används för flera olika destinationer på några ställen [WCAG 2.4.4 (A)]
  • Den lokala länkdestinationen saknas på ett fåtal sidor [WCAG 1.3.1 (A)]
  • WAI-ARIA grupp saknar ett namn på ett antal sidor. ([WCAG 1.31, 3.2.2 (A)]
  • I några fall är färgkontrasten är inte tillräckligt hög [WCAG 1.4.3 (AA)] 
  • Vissa filmer saknar alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Vissa filmer saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. [WCAG 1.2.3, 1.2.5 (A)]
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är helt tillgänglighetsanpassade. [WCAG 1.3.1, 1.3.2 (A)] 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av swedavia.se samt använt oss av verktyget Siteimprove. 

Vi jobbar även löpande med Siteimprove för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.