Vi bygger framtidens flygplats

Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Norden. En flygplats redo för framtidens resande – som erbjuder smidiga och inspirerande reseupplevelser, en ledande mötesplats och är en internationell förebild inom hållbarhet.

Swedavia gör nu en omfattande miljardsatsning och byggnationen är redan i gång. Resultatet blir ökad kapacitet för resenärer, hyresgäster och flygbolag, mer shopping och restauranger, fler hotell- och kongressmöjligheter, arbetsplatser, bättre kollektivtrafik och än fler destinationer.

Varför utvecklar vi Arlanda?

Arlanda är Sveriges port mot världen och på väg att bli världens port till Norden. Nu gör vi oss redo för att kunna ta emot nära 40 miljoner resenärer 2040.

Fler och fler väljer att resa till och från Arlanda – under 2018 passerade över 26 miljoner resenärer flygplatsen. Prognosen säger att år 2040 kommer nära 40 miljoner människor resa via Arlanda.

Utbyggnad och vidareutveckling krävs för att hantera tillväxten

För att kunna hantera tillväxten behöver vi utöka vår terminalkapacitet. Terminal 5 ska byggas ut med ytterligare en pir. Bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll ska få högre kapacitet och flexibilitet. Det kommersiella utbudet ökas och miljöerna moderniseras.

Terminal 4 vidareutvecklas som en effektiv terminal för inrikestrafiken. På sikt kommer även Terminal 2 att byggas ut med en eller två pirer. Med allt detta ska flygplatsen vara redo att hantera tillväxten även efter år 2040.

En ny flygplatsstad växer fram

Men vi utvecklar inte bara vår flygverksamhet. En helt ny stad växer fram runt flygplatsen och det supernav för kollektivtrafik som vi vill skapa på Arlanda.

Vad ingår i utvecklingsplanerna?

Vi utvecklar Arlanda för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040, jämfört med dagens 26 miljoner.
Illustration Arlandas vision 2040 med ny pir och kontorsbyggnader

I utvecklingsplanerna ingår flera olika projekt för att utöka terminalkapaciteten och höja upplevelsen för våra resenärer. De mest omfattande projekten de närmaste åren sker på Terminal 5 som får ytterligare en pir, en central säkerhetskontroll och en modern marknadsplats med ett brett utbud av mat och dryck. I och med det behöver vi även öka kapaciteten i bagagehanteringssystemet. Vi har flyttat driftområdet för flygplatsen för att göra plats för den nya piren och vi tillför fler uppställningsplatser för flygplan.

Terminal 4 vidareutvecklas som en effektiv terminal för inrikestrafiken. På sikt kommer även Terminal 2 att byggas ut med en eller två pirer. Med allt detta ska flygplatsen vara redo att hantera tillväxten även efter år 2040.

Vi utvecklar inte bara i terminalerna utan en helt ny flygplatsstad växer fram på och omkring Arlanda – Airport City Stockholm. Med perfekt läge mellan Stockholm och Uppsala med närhet till järnväg, väg och flyg och övriga världen.

I stadskärnan, mitt på Stockholm Arlanda Airport, har den första kontorsbyggnaden öppnat – Office One. I samma kvarter, alldeles intill terminalerna och SkyCity, uppförs ett av Nordens största flygplatshotell.

Swedavia ligger i internationell framkant när det gäller att driva klimatsmarta flygplatser. Miljöfrågor har sedan länge varit prioriterat och på Arlanda arbetar vi inom flera olika områden för att minska miljöpåverkan.

Läs mer om miljöarbete vid ombyggnation.

Våra utvecklingsprojekt

Framtidens flygplats översikt Arlanda


1. Nya ytor och passager på terminal 5 2016-2018

Med anledning av ett ökat antal resenärer har vi tillfört nya ytor och passager för resenärer.  För att ytterligare minska trängsel och höja reseupplevelsen har Terminal 5 även utökats med en ny säkerhetskontroll och fler passkontroller. Miljön i gateområde 11-24 har förbättrats, en ny transfersäkerhetskontroll och en ny gränskontroll har byggts. Projektet färdigställdes under 2018.


2. Uppställningsplatser för flygplan 2016-2018

I direkt anslutning till Terminal 2 har vi byggt en ny ramp för att fler och större flygplan ska kunna parkera. Den ersätter uppställningsplatser för flygplan som försvinner under tiden den nya piren vid Terminal 5 uppförs. och blir även fortsatt en viktig del för att säkra kapacitet när vi fortsätter att utveckla flygplatsen.

Rampen stod klar 2018.


3. Ett nytt och funktionellt driftområde 2016-2018

För att kunna fortsätta utbyggnaden av Terminal 5 och en ny pir, har vi behövt flytta området för flygplatsens gemensamma operativa driftfunktioner och arbetsfordon. Det nya driftområdet invigdes 2018.

Det nya driftområdet omfattar 20 000 kvadratmeter och 15 nya byggnader i ett miljöanpassat område med bland annat fältgarage, bussgarage, fordonstvätt och avisning, skärmtak och förråd. Här finns även en ny fordonsverkstad och verkstäder för banljus, dagermarkering och fältet liksom kontor och personalytor.

Till området har vi dragit helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA. Utformning av nya driftområdet utgår ifrån en tydlig miljöprofil med miljöcertifiering av ombyggnationen samt anläggningsarbeten.


4. Central godsmottagning 2017-2018

Under 2018 blev vår nya centrala godsmottagning klar i den östra delen av Cargo Center-byggnaden i Cargo City intill flygplatsen. Den ger oss bättre samordning av varor och gods till flygplatsens restauranger, butiker och driftområden.

Genom en och samma leveransadress till Arlanda leds varutransporterna bort från terminalerna. Med en effektiv säkerhetskontroll anpassad för godshantering möter vi framtidens ökande behov av smidiga leveranser.


5. Office One – 15 000 kvm stor kontorsfastighet 2016-2018

Nya kontorshuset Office One omfattar 15 000 kvadratmeter modern och flexibel kontorsyta fördelad på tio våningsplan. Office One har ett mycket centralt läge på Stockholm Arlanda Airport, alldeles intill SkyCity och terminalerna.

Byggnaden är utformad för maximal effektivitet och minimal energiförbrukning. Den är försedd med högkvalitativ isolering, klimatstyrning och ventilation och kommer att certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE. De första hyresgästerna flyttade in i Office One hösten 2018.
Läs mer om Office One.

Arkitekt: Sandellsandberg

 


6. Nytt hotell – Comfort Hotel Arlanda Airport, 2017-2020

I direkt anslutning till terminalerna, mitt i Airport City Stockholm, växer ett av Nordens största flygplatshotell fram – Comfort Hotel Arlanda Airport. Med 503 rum, rooftop bar, lounge, gym och generösa sociala ytor blir hotellet en viktig mötesplats på Stockholm Arlanda Airport.

Hotellbyggnaden omfattar en högdel om 14 våningar och en lågdel om 11 våningar, totalt 24 600 kvadratmeter. Certifiering av byggnaden kommer att ske i enlighet med miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE.

Comfort Hotel Arlanda Airport öppnar i början av 2020.     

Arkitekt: BAU

 


7. Central säkerhetskontroll och ny marknadsplats på terminal 5 2017-2022

Terminal 5 är vår största terminal som också har flest resenärer. Förutom de förbättringar som redan gjorts kommer terminalen att byggas ut ytterligare. Bland annat ersätts de två säkerhetskontrollerna som finns idag med en enda central säkerhetskontroll för alla avresande. Vi tillför även fler Self Service-automater för snabbare incheckning.

Efter säkerhetskontrollen kommer resenären mötas av en attraktiv, luftig och inspirerande marknadsplats med ett brett utbud av mat och dryck. Terminalen blir bättre anpassad för den moderna resenärens önskemål och behov. Utbyggnaden sker parallellt med utvecklingen av den nya piren på Terminal 5.


8. Bagagesystem och bagagehall i terminal 5 2017-2028

Arbetet med ett flexibelt och effektivt bagagesystem samt en ny bagagehall för att möta tillströmningen av fler resenärer pågår. Projektet ska se över bagagesystemet för både avgående och ankommande bagage i Terminal 5. Resenärerna ska få en positiv upplevelse med smidiga flöden och våra medarbetare får en attraktiv och bättre anpassad arbetsmiljö.


9. En helt ny pir 2020-2025

Förberedelser för att bygga en ny pir på Terminal 5 pågår just nu. Den ska stå klar 2025. Piren tillför nya flexibla uppställningsplatser för flygplan och gör det dessutom möjligt för Arlanda att ta emot fler av de största flygplanstyperna samtidigt. Byggnaden präglas av ett skandinaviskt uttryck och tillför en inspirerande och trivsam miljö för både resenärer och anställda. Piren möjliggör ännu fler destinationer samtidigt som den blir en ny och trevlig avrese- och ankomstplats på Stockholm Arlanda Airport.