Klimatsmart resande

Genom att klimatkompensera eller köpa förnybart flygbränsle bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och gör en viktig insats för klimatet.

Köp förnybart flygbränsle

Genom att köpa förnybart flygbränsle för din flygresa kan du reducera klimatpåverkan från resan med upp till 80 procent. Du är även på detta sätt med och driver på utvecklingen av efterfrågan av biobränsle för flyget, vilket stöttar en omställning.

Förnybart flygbränsle kan du som resenär köpa genom Fly Green Fund. Antingen köper du för hela resan, eller för en del av den. Oavsett vilket gör du en viktig insats för klimatet.

Som privatresenär kan du till exempel betala med Swish medan man som företag eller myndighet kan teckna längre avtal.

Läs mer här om hur du kan köpa ditt biobränsle och flyga fossilfritt.


Visste du att Swedavia är världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser?

Här läser du mer om vårt och flygbranschens klimatarbete.

 

Klimatkompensera

Klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar och hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Du kan beräkna din flygresas klimatpåverkan och klimatkompensera för den här.