Övriga sidmallar

Vattendelare - startsidan för swedavia.se administreras endast av utvecklare eller administratörer.

Koncernstartsida - startsida för Koncern, administratörer skapar den och sätter alla olika inställningar. 

Flygplatsstartida - alla flygplatser har den som startsida, administratörer skapar dem och sätter alla olika inställningar för flygplatsen. 

Behållare för intressepunkt och försäljningsställe - skapar tillsammans sidor för Retail, Food & Beverage och Service. De sidtyperna tillsammans ger också App, chatbot och infokiosker information om stället via ett API.

Destinationsida - destinationssidor som skapas automatiskt via API från Arrival Guides.

Pressmeddelande - skapar automatiskt pressmeddelandesida via API från MyNewsdesk (används inte för tillfället).

Storytellingsida - sidmall skapad för storytelling. Används främst av framtidens flygplatser och miljösidor till resenär. skiljer sig stort från övriga sidor så ska det godkännas innan den används till mer. 

Administrationssida Viktig information - används för att publicera Viktig info till webb (publik, intra- och extranät)/app/chatbot.

 

Här finns en samlad rapport för alla sidtyper och block: