Gå till innehåll

Test av förnybart fordonsbränsle, som minskar koldioxidutsläppen på Kiruna Airport i vinter

2014-12-22, kl. 07:00

Swedavia tar ett stort steg mot nollutsläpp av fossil koldioxid. Under vintern testas 100 procent fossilfri HVO diesel i Swedavias snöröjningsfordon på Kiruna Airport. –HVO-dieseln är tillverkat av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Det är ett stort steg i vårt arbete med att göra våra flygplatser fria från fossilt koldioxidutsläpp, säger flygplatschef Pekka Salomonsson.

Swedavia tar ett stort steg mot nollutsläpp av fossil koldioxid. Under vintern testas 100 procent fossilfri HVO diesel i Swedavias snöröjningsfordon på Kiruna Airport.

–HVO-dieseln är tillverkat av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. Det är ett stort steg i vårt arbete med att göra våra flygplatser fria från fossilt koldioxidutsläpp, säger flygplatschef Pekka Salomonsson.

Swedavia samarbetar med den finska miljödieseltillverkaren Neste Oil OY i detta test, vilket innebär en garanterad leverans av den 100 procent förnybara dieseln.

– Det förnybara bränslet är både renare och lättare än dagens diesel. Det är vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som vätgasbehandlats under högt tryck och hög temp, vilket ger en diesel, som är renare och innehåller mkt låga halter av aromatiska kolväten, lägre halter av NOX och lägre andel stoft, som minskar partikelutsläppen med närmare en tredjedel. Detta är ett viktigt steg i flygets arbete med att minska utsläppen, säger Pekka Salomonsson.

Under vintern kommer snöröjningsfordon på Kiruna och Bromma att köras på det nya bränslet i en viktig test för att se hur biodieseln klarar kalla och tuffa vinterförhållanden. Swedavia använder särskilda depåer för biodieseln på Kiruna och Bromma. Om testet faller ut väl kommer Swedavia att bygga om fordonsflottan, som idag går på diesel med 30 procent förnybar inblandning, så att den kan drivas av 100 procent förnybar inblandning.

Projektets uppgift i vinter är att analysera om bränslet förändrar körupplevelsen, driftsäkerheten, servicebehovet eller om fordonens energiförbrukning påverkas. Swedavia räknar med att 30 procent av fordonsparken år 2020 ska drivas med förnybar diesel för att kunna uppnå 0-målet.

– Industrin vill ha långsiktiga spelregler som är konkurrensneutrala för att få fart på tillverkning och produktion av förnybar diesel. Idag är det fortfarande dyrare att köra med miljöanpassade drivmedel, säger flygplatschef Pekka Salomonsson.