Gå till innehåll

För press

Swedavias presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 08.00–17.00 (enbart för journalister). Övriga tider är pressjouren tillgänglig och svarar på operationella frågor som berör Umeå Airport.

Umeå Airport är den sjunde största flygplatsen i Sverige och ett viktigt nav i Norrland. Flygplatsen hade sin första flygning i december 1961 men invigdes i maj 1962. Sedan dess har flygplatsen fortsatt att utvecklas både när det gäller byggnader och passagerarökningar men också genom att många flygbolag valt att trafikera Umeå. Flygplatsen är idag en av Sveriges mest stadsnära, och ligger endast ungefär 5 km från Umeås stadskärna.