Säkerhetskontroll

Säkerheten för resenärer, medarbetare och samarbetspartners har alltid högsta prioritet på Swedavias flygplatser. I samråd med ansvariga myndigheter inom smittskyddsområdet har Swedavia säkerställt att de procedurer som utförs i säkerhetskontrollen sker på ett tryggt sätt. Swedavia följer utvecklingen och står i ständig kontakt med smittskyddsläkare och Folkhälsomyndighet. 

Om du förbereder dig inför säkerhetskontrollen så går passeringen smidigt och snabbt.

Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för flygresa och säkerhetskontroll vid resa från Sverige.