Taxi

Karta över taxiparkering på Umea Airport

Taxi finns precis utanför ankomsthallen

Taxi finns precis utanför terminalen. Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag som passar dig bäst, du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.

När du ska välja taxi

  • Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar.
  • Taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.
  • Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa.
  • På kvittot anges bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.
  • Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.
  • Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter.
  • Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror.

Tillstånds- och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.

Taxi 1A

Telefon: 073-8383494

Ecotaxi

Telefon: 090-911 911

Flygtaxi 

Telefon: 08-120 920 00

Robertsfors Taxi

Telefon: 0934-10007, 0934-10580

Star-Cab Ö-Vik

Telefon: 0660-13000

Sverige taxi Umeå   

Telefon: 090-100 100

Taxi Björkstaden   

Telefon: 090-36 000

Taxi Kurir Umeå  

Telefon: 090-18 18 18

UmeEcoRide (pod-taxi på cykelbanor)

Telefon: 070-912 10 06

Umeå Elite Taxi

Telefon:090-10 50 00

Umeå Eltaxi    

Telefon: 090-10 00 00

Umeå Miljötaxi  

Telefon: 090-12 12 12

Umeå Taxi   

Telefon: 090-77 00 00

Örntaxi  

Telefon: 0660-10 000