Miljö

Umeå Airport ägs och drivs av Swedavia som ständigt arbetar med att minska sin miljöpåverkan enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Umeå Airport miljöcertifierades som första svenska flygplats hösten år 1999.

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen. Därför strävar Umeå Airport efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna, främst genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.

 

Kontakt

Namn: Ibrahim Al Turk
Telefon: 010-109 50 11
E-post: ibrahim.al-turk@swedavia.se

 

Läs mer här

Miljörapport 2020, pdf

Bilaga 1 - Vatten, pdf

Bilaga 2 - Avfall, pdf

Swedavias miljöansvar