Miljö

Umeå Airport arbetar för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Vid utgången av 2020 nådde Swedavia målet om 0 fossila koldioxidutsläpp från den flygplatsverksamhet bolaget har i egen regi.

Flygplan och blommor