Gå till innehåll

Luleå Airports klimatarbete certifierat enligt högsta nivå - för andra året i rad

2013-06-25, kl. 13:44

Luleå Airport har nu för andra året i rad fått sitt klimatarbete certifierat enligt högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation.

Luleå Airport har nu för andra året i rad fått sitt klimatarbete certifierat enligt högsta nivån, 3+, i ACA, Airport Carbon Accreditation.

Att Luleå Airport för andra året i rad når den högsta certifieringen innebär bland annat att flygplatsen är helt klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten.  Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Luleå Airport arbetar aktivt tillsammans med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras utsläpp av koldioxid. 

-  Vi är mycket stolta för denna certifiering som är kvittot på vårt aktiva och målmedvetna miljöarbete som bedrivs både på flygplatsen och inom Swedavia, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef.  

Luleå Airport har under 2012 arbetat fokuserat med att minska energiförbrukningen bland annat genom att installera nya motorvärmare som kan styras via mobilen samt bättre styrning av belysning, värme- och ventilationsanläggningar. Även fordonsparken ses över och utbyte till miljövänligare fordon pågår.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard, som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda. Det innebär att flygplatsen ska redovisa och minska de koldioxidutsläpp som flygplatsen kan kontrollera. Arbetet innebär även att engagera andra företag på plats, som till exempel flygbolag, hyrbilsföretag och restaurang i klimatarbetet. Dessutom ska flygplatsen vara klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten, vilket innebär att de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt, som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

För Swedavia och flygplatserna medför ACA-arbetet en tydlig struktur och uppföljning av klimatarbetet. Sedan förra året är samtliga tio Swedavia flygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, certifierade enligt den högsta nivån.

-  Detta tydliggör Swedavias världsledande roll i att utveckla och driva klimatsmarta flygplatser, avslutar Ann-Christin Viklund. 

För ytterligare information, kontakta Ann-Christin Viklund, tfn: 070-214 47 69.

 

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse  Gas Protocol".