Gå till innehåll

Rekordnöjda resenärer på Luleå Airport

2014-04-24, kl. 09:00

Den 5 december 2013 invigdes nya Luleå Airport. Med stöd av sju medfinansiärer har Swedavia investerat 105 miljoner kronor för att skapa en modern flygplats anpassad för framtidens resande. Satsningen på en bättre atmosfär, ett större utbud och en smidigare säkerhetskontroll har givit 83 procent nöjda resenärer i den årliga kundnöjdhetsmätningen. Resultatet är det bästa i flygplatsens historia.Resenärerna som reser till och från Luleå Airport möts nu av ett större incheckningsområde, en ny säkerhetskontroll med ett smidigare kösystem och en ny uppfräschad ankomsthall. Dessutom har modern design kopplad till Norrbotten givits ett tydligt utrymme på flygplatsen. Responsen från resenärerna har kommit snabbt och talar sitt tydliga språk: aldrig tidigare har flygplatsen uppnått resultatet 83 procent i den årliga kundnöjdhetsmätningen. Det är en ökning med elva procentenheter jämfört med resultatet samma mätperiod innan ombyggnationen påbörjades år 2011.

- Det finns all anledning för alla företag och flygbolag som är verksamma på Luleå Airport att känna sig stolta över det fina betyg som våra resenärer ger oss. Vi arbetar intensivt för att attrahera fler flyglinjer i samarbete med andra aktörer i regionen. Att vår nya flygplats är så här uppskattad av resenärerna har självklart påverkan även på det arbetet, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport.

I anslutning till ombyggnationen har flygplatsens restauratör investerat i två nya mat- och dryckkoncept; sportbaren O´Learys och restaurang Skafferiet. Dessutom har en efterlängtad lekhörna etablerats i samarbete med Leo´s lekland för alla som reser med barn.

- Vi ser utvecklingen av Luleå Airport som ett utmärkt exempel på god samverkan mellan Swedavia, regionala medfinansiärer och EU som genom sin regionala utvecklingsfond valt att investera och satsa på utvecklingen i hela vår region. Självklart är det glädjande att vi så här snabbt får ett så positivt betyg från resenärerna, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå.

Medfinansiärerna som möjliggjort investeringarna i ombyggnationen av Luleå Airport är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå kommun, Norrbottens läns landsting, Bodens kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Om kundnöjdhetsundersökningen: I resenärsmätningen ASQ-Airport Service Quality, på uppdrag av ACI (Airport Councils International) ställs 36 frågor om bland annat ankomst till flygplatsen, upplevelsen på flygplatsen, bemötande, atmosfär och kötider. För Luleå Airport visar den senaste kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes under perioden november 2013 – februari 2014 ett resultat på 83 procent. Det är en ökning med 11 procentenheter då kundnöjdheten innan ombyggnationens start var 72 procent (mätningen genomfördes under samma period 2010/2011). Över 200 flygplatser i mer än 50 länder deltar i mätningen.

För mer information och ytterligare frågor kontakta Ann-Christin Viklund, flygstationschef
tfn: 070-214 47 69.