Gå till innehåll

Premiär för Bioflygbränsle på Luleå Airport

2019-01-08, kl. 08:20

Den 8 januari tankas flygplan med bioflygbränsle för första gången i Luleå Airport historia. Det är en viktig milstolpe i Swedavias och Luleå Airports miljöarbete att tillsammans med andra aktörer jobba mot målbilden om ett fossilfritt inrikesflyg till år 2030.

Biobränsle tankas på Arlanda 2018

Swedavia köper motsvarande mängd bioflygbränsle som förbrukats vid sina tjänsteresor, där en del nu har levereras till Luleå Airport. Det gör Swedavias flygplatser till några få i världen där det tankas en andel bioflygbränsle i de flygplan som trafikerar flygplatserna. Biobränsle för flyg är en bristvara, samtidigt som det är nödvändigt för att minska flygets klimatpåverkan.

– Vi är otroligt stolta över att som en av några få aktörer i världen, få bioflygbränsle levererat till oss i Luleå. Flygets framtid är fossilfri och genom att Swedavia går i bräschen och köper förnybart flygbränsle vill vi bidra till en ökad efterfrågan – något som är en förutsättning för storskalig produktion och ett konkurrenskraftigt pris, säger Ann-Christine Viklund, flygstationschef Luleå Airport.

– Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och dessa behöver vara hållbara genom ett effektivt nationellt flyg som drivs på fossilfria bränslen samt genom forskning, utveckling och produktion av teknik som ger effekt globalt. Det är utsläppen, inte resorna som ska bekämpas och det är väldigt glädjande för Luleå och Luleå Airport att idag kunna genomföra den första tankningen av förnybart flygbränsle, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

– Vi har hittat en tekniklösning vi vill demonstrera där dagens bränsle för inrikesflyget í Sverige i en nära framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av svensk skogsråvara. Vi vet tillverkningstekniker som fungerar och vi vet att tillgången på restprodukter av svensk skog är mycket stor. Våra skogsrester täcker teoretiskt mer än väl behovet, för att tillverka bioflygbränsle som försörjer både inrikes- och utrikesflyg i Sverige, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet.