Fakta om flygplatsen

Fakta om Luleå Airport

Luleå Airport är idag Sveriges femte största flygplats med cirka en miljon passagerare per år.

Flygplatsen ligger i Luleå kommun, sju kilometer utanför stadskärnan. Luleå är ett regionalt centrum i Norrbottens län och tillsammans med grannkommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix finns en samlad folkmängd om cirka 167 000 invånare. De har alla en timmes reseavstånd till/från flygplatsen.

Fakta:
Sjätte största flygplatsen i Sverige
1,2 miljoner passagerare (2018) 
14 utrikeslinjer och 6 inrikeslinjer

Totalt sysselsätter flygplatsen 1 100 personer varav 900 jobbar inom Försvarsmakten

Destinationer tre-i–topp 2018:
Stockholm, Göteborg, Gran Canaria

Frakt:
Fraktflygexploatör på Luleå Airport är Swedavia AB

Antal terminaler:
En passagerarterminal
Fem gater
Nio uppställningsplatser för passagerar- och fraktflygplan

Frakterminal:
Ja

Rullbanor:
1 (140/320) 

Historik

Den civila flygtrafiken på flygplatsen inleddes officiellt den 11 september 1944 klockan 14.47. Men redan fredagen den 9 september vid tretiden på eftermiddagen satte ABA:s DC-3 "Falken" som första civila trafikflygplan hjulen på rullbanan. Detta då man ville göra en inofficiell provtur före den högtidliga invigningen. Pilot på provturen var den sedermera legendariske flygaren Carl-Gustaf von Rosen.

Flera år tidigare inleddes dock flygverksamheten på flygplatsen då Norrbottens flygbaskår satte upp sin verksamhet i Luleå.

Under de närmast följande åren fortsatte den civila flygtrafiken med uppehåll under vintrarna då flygplatsens, på den tiden, bristfälliga flygfältbelysning samt avsaknad av hangar, taxibanor och terminalbyggnad endast gjorde trafik sommartid möjlig. Från 1948 kunde dock flygtrafiken upprätthållas året runt.

Fram till 1956 utgjordes linjenätet av trafik mellan Luleå och Stockholm men då förlängdes linjen att omfatta även Luleå-Kiruna. Under 1959 startade Linjeflyg trafik mellan städer vid Norrlandskusten, och sedan dess har flygplatsen varit navet för flygtrafiken i norra Sverige.

Exempel på flygplanstyper i något så när kronologisk ordning som passerat revy under de dryga sextio år som gått: DC-3, SAAB-Scandia, Convair 440, Metropolian, DC-7, DC-9, Caravelle, DC-8, B-727, DC-10, MD-80, F100, F50, F27, B-737, SF-340, SAAB-2000, MD11, Airbus 330, A320, A340, B-747, AN124 och Nord 262.

Chartertrafik har funnits på Luleå Airport sedan 1969 med resmål som Kanarieöarna och Mallorca, fyrtio år senare finns dessa resmål fortfarande kvar på menyn. De senare åren kryddade med mängder av resmål i flera världsdelar, Thailand, Vietnam, Grekland, Cypern, Egypten, Tunisien, Bulgarien, Turkiet mm.

Civila stationsområdet med tillhörande taxibanor och plattor invigdes hösten 1984 och var ett stort steg i utvecklingen av flygtrafiken i Luleå. Under de följande åren fördubblades antalet resenärer för att 1991 överstiga en miljon. Konjunkturnedgångar har efter det gjort att resandeströmmarna varierat och varit i närheten av miljonen passagerare men inte över sedan dess. Dock har trenden de senaste åren varit stadigt positiv och miljonbarriären nås troligen före årsskiftet 2008 igen.

Etablering av fraktflyg har sedan rullbanan förlängdes till 3350 meter år 1999 varit en prioriterad aktivitet. Sedan invigningen hösten 1999 har ett antal fraktflygplan trafikerat flygplatsen, dock har det stora genombrottet låtit vänta på sig.

System för återvinning av avisningsvätska har sedan mitten av 80-talet utvecklats på flygplatsen och över tiden har ledande spetskompetens utvecklats inom detta område. Verksamheten är en viktig del i arbetet att göra flygplatsen klimatneutral.