Lekplats

Kom och upptäck den fantastiska flygplatsen med fågeln Flajt.

Kategori: Övrig service

Här får barnen leka av sig lite före resans start. Tillsammans med Flajt får barnen kunskap om hur bagaget tas om hand, hur det fungerar i flygtrafikledningstornet och i säkerhetskontrollen på ett lekfullt sätt.

Läs mer om Flajt här.
 

pictogram lekplats
1

Leos lekhörna

Efter säkerhetskontrollen