Gå till innehåll

Förändringar i Swedavias koncernledning

2017-12-20, kl. 14:05

Peder Grunditz blir ny flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport. Peder kommer närmast från rollen som flygplatsdirektör för Bromma Stockholm Airport och har även varit chef för Swedavias regionala flygplatser. Peder tillträder tjänsten den 1 mars 2018.

I år kommer fler än 40 miljoner resenärer att ha rest till eller från Swedavias tio flygplatser. Det är fler än någonsin och resandet ökar i en snabb takt samtidigt som teknikutvecklingen går fort. Därför utvecklar vi framtidens flygplatser – större, tillgängligare och modernare – som skapar tillväxt för Sverige.

Målet med Swedavias flygplatser framåt är att erbjuda smidiga och inspirerande reseupplevelser, vara Skandinaviens viktigaste mötesplatser och internationella förebilder inom hållbarhet.

För att möta framtidens behov och utmaningar sker förändringar i Swedavias koncernledning. Peder Grunditz (idag flygplatsdirektör på Bromma Stockholm Airport) ersätter Kjell-Åke Westin som flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Ny flygplatsdirektör för Bromma Stockholm Airport blir Mona Glans (idag flygstationschef på Ronneby Airport). Mona har erfarenhet som chef för Ronneby Airport och som tillförordnad flygplatschef i Kiruna.

En viktig del i utvecklingen av framtidens flygplatser är att skapa förutsättningar för operativ excellens i hela koncernen. Kjell-Åke Westin fortsätter därför i en nyinrättad roll som Chef Operational Excellence och senior rådgivare till Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson. Rollen kommer vid behov att adjungeras till koncernledningen.

- Jag är glad att Peder Grunditz med sin gedigna flygplatskompetens och sitt moderna ledarskap har tackat ja till rollen som flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Airport. Samtidigt får Bromma Stockholm Airport en stark ledare i Mona Glans. Att vi också ytterligare kan accelerera framdriften i arbetet med operativ excellens i koncernen, med Kjell-Åke Westin i den nya rollen som Chef Operational Excellence, är viktigt i utvecklingen av framtidens flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Peder Grunditz och Kjell-Åke Westin tillträder sina nya tjänster den 1 mars 2018. Mona Glans tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018 och kommer från samma datum att ingå i Swedavias koncernledning.

I september kommunicerades beslutet om att skapa en ny Genomförandeorganisation och en stärkt Portföljorganisation på Swedavia.

- Satsningen ska bidra till att hela Swedavia ökar sin genomförandeförmåga de kommande åren, med stort fokus på våra investeringar och strategiska utvecklingsprogram, säger Jonas Abrahamsson.

Joakim Kedbrant blir interimschef för Swedavias nya Genomförandeorganisation och kommer att ingå i Swedavias koncernledning från den 1 januari 2018. Rekryteringen av en permanent chef pågår.

Rekrytering av ny flygstationschef till Ronneby Airport pågår.

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.