Miljö

Visby Airport verkar för en hållbar utveckling av flygplatsen och flygbranschen. Vi är, liksom Swedavias övriga flygplatser, en av världens mest klimatsmarta och vi tar ständigt nya steg för att bli ännu bättre. Vid utgången av 2020 nådde Swedavia målet om 0 fossila koldioxidutsläpp från den flygplatsverksamhet vi har i egen regi.