Gå till innehåll

Klart med ny chef för Visby Airport

2011-07-21, kl. 09:00

Swedavia tillsätter nu tjänsten som flygplatschef för Visby Airport. Rekryteringen betyder såväl en långsiktig lösning för flygplatsen liksom att erfarenheter från lokalt näringsliv tas tillvara. Gunnar Jonasson, som valet föll på, kommer att tillträda sin nya tjänst den första november.

Swedavia har under en period sökt efter en långsiktig lösning för vem som ska leda arbetet vid Visby Airport. Efter ett omfattande rekryteringsarbete har valet nu fallit på Gunnar Jonasson, nuvarande Marknads- och Kommunikationschef vid GEAB. Gunnar Jonasson kommer ursprungligen från Stockholm men har i perioder varit bosatt på Gotland. Dessförinnan har han bland annat även studerat ekonomi vid Högskolan på Gotland samt arbetat inom besöksnäringen på Gotland.

- Vi är övertygade om att förutsättningarna för att skapa ökad tillgänglighet till och från Gotland stärks i och med rekryteringen av Gunnar. Han har precis den bakgrund vi letat efter i form av kvalitativt marknadsarbete i kombination med lokal förankring, säger Peder Grunditz, chef för regionala flygplatser Swedavia.

- Jag är övertygad om att betydelsen av flygplatsen kommer öka på sikt. Den är en förutsättning för såväl vårt eget näringsliv som för arbetet med att attrahera fler typer av besökare. Samtidigt är jag öppen för nya idéer eftersom det är en helt ny roll för min egen del, säger Gunnar Jonasson.

Gunnar Jonasson, som tillträder sin nya tjänst den 1 november, är en van ledare från direkt eller indirekt statligt ägda bolag såsom Vattenfall och Svensk Kärnbränslehantering. Han har dessutom erfarenhet av utveckla bolags konkurrenskraft med hjälp av attraktiva IT-lösningar samt av att tydliggöra arbetsgivarens erbjudande gentemot rekryteringsmarknaden.