Gå till innehåll

Visby Airports klimatarbete certifierat enligt högsta nivå - för andra året i rad

2013-07-03, kl. 17:10

Visby Airport har för andra året i rad fått sitt klimatarbete certifierat enligt högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation.

Att Visby Airport för andra året i rad når den högsta certifieringen innebär bland annat att flygplatsen är helt klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett bevis på att Visby Airport arbetar aktivt tillsammans med övriga företag på flygplatsen för att minska även deras utsläpp av koldioxid.

-  Vi är mycket stolta för denna certifiering som är kvittot på vårt aktiva och målmedvetna miljöarbete som bedrivs både på flygplatsen och inom Swedavia, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef.

Visby Airport har under 2012 arbetat med att minska sina CO2-utsläpp genom att bland annat energieffektvisera, byta ut ventilationsaggregat samt att samarbeta med övriga aktörer på flygplatsen för att minska flygplatsens gemensamma utsläpp.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard, som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda. Det innebär att flygplatsen ska redovisa och minska de koldioxidutsläpp som flygplatsen kan kontrollera. Arbetet innebär även att engagera andra företag på plats, som till exempel flygbolag, hyrbilsföretag, restaurang, i klimatarbetet. Dessutom ska flygplatsen vara klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten vilket innebär att de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt, som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

För Swedavia och flygplatserna medför ACA-arbetet en tydlig struktur och uppföljning av klimatarbetet. Sedan förra året är samtliga tio Swedaviaflygplatser som ingår i det nationella basutbudet certifierade enligt den högsta nivån.

-  Detta tydliggör Swedavias världsledande roll i att utveckla och driva klimatsmarta flygplatser, avslutar Gunnar Jonasson.  

För ytterligare information, kontakta Gunnar Jonasson, tfn: 010-1095211.

 

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse  Gas Protocol".