För press

Bromma Stockholm Airport är Stockholms cityflygplats och det snabbaste alternativet till och från huvudstaden. Brommas närhet till Stockholm och övriga samhällen runtomkring gör också att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste planen får landa på Bromma.