Välkommen till Bromma Stockholm Airport

Bromma Stockholm Airport är Stockholms cityflygplats och det snabbaste alternativet till och från huvudstaden.

Här har du nära till allt: incheckning, säkerhetskontroll, service, bagageutlämning, transporter och parkering. Samtidigt är Stockholm Bromma Airport en stor flygplats och kan idag titulera sig som Sveriges tredje största flygplats efter Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport.

Brommas närhet till Stockholm och övriga samhällen runtomkring gör också att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste planen får landa på Bromma.

Terminalens öppettider

Måndag–fredag 05.00–22.00
Lördag 07.30–17.00
Söndag 10.30–22.00

Öppettider för flygtrafik

Måndag–fredag 07.00–22.00
Lördag 09.00–17.00
Söndag 12.00– 22.00

Fakta

Destinationer tre-i-topp
Malmö, Göteborg och Umeå

Antal resenärer 
Under 2018 reste 2 501 589 resenärer till eller från Bromma Stockholm Airport.

Flygbolag
Här ser du alla flygbolag som trafikerar Bromma Stockholm Airport.

Destinationer
Totalt: 15 destinationer
Utrikes: 3 destinationer
Inrikes: 12 destinationer

Rullbanor
En rullbana (cirka 1 600 meter)

Butiker och restauranger
Tre butiker 
Tre restauranger, caféer och barer

Avstånd till Stockholm city
Cirka 9,6 kilometer

Övrigt
Cirka 900 parkeringsplatser
Bromma Stockholm Airport ligger i Stockholms kommun.

Historik

1936 Bromma flygplats invigs av Gustav V.

1946 SAS bildas.

1957 Linjeflyg bildas.

1962 SAS utrikes flyttar till Arlanda.

1978 Folkflyget tar sin början.

1983 Linjeflyg flyttar från Bromma till Arlanda.

1983–92 Flygplatsen trafikeras inte av reguljära flygningar, men används fortfarande flitigt av allmänflyget och affärsflyget.

1992 Den svenska flygtrafiken avregleras. Inrikes trafikflyg återvänder till Bromma, förutsatt att den klarar flygplatsens stränga miljökrav.

1993 En konkurrenslagstiftning kommer, vilket innebär att Luftfartsverkets flygplatser öppnas för konkurrens. Nordic Aero börjar bedriva ramptjänst åt Malmö Aviation. Med Nordic Aero kommer BP, som tecknar avtal med Malmö Aviation. Malmö Aviation går samma år i konkurs, byter ägare och fortsätter sin verksamhet med undantag av Londonlinjen. Detta på grund av att regeringen inför ett policybeslut, som innebär att ingen ytterligare reguljär utrikestrafik får etableras på Bromma. Skyways flyttar samma år sin verksamhet till Arlanda.

1994 Markupplåtelseavtalet mellan staten och Stockholms stad förlängs till och med 2011.

1995 Luftfartsverket återtar hela ramphandlingen och tar över tjänsten åt BP. Division Stockholm bildas.

1996 Ett tidsbegränsat tilläggsavtal till markupplåtelseavtalet förhandlas fram. På grund av affärsflygets ökning avsätts en person att strukturera upp g/a handlingen, vilket leder till en permanent lösning.

1999 EU ifrågasätter utrikesrestriktions berättigande efter påtryckningar från British Airways. Frågan ligger för närvarande för beslut hos regeringen. Malmö Aviation i samarbete med Posten express arbetar för att utveckla airmail och avtalsfrakt. Bromma satsar på en godsmottagning med utrustning för att klara en framtida frakthantering.

2002 Renoveringen av avgångshallen blir klar.

2001 Bromma blir en fullt samordnad flygplats i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. Inträde i Schengen sker.

2002 Tilläggsavtalet omförhandlas till markupplåtelseavtalet.

2003 Utrikesembargot släpps. Invigning av nya flygtrafikledningstorn under november.

2004 En ny terminal och hangar för affärsflyget öppnar.

2005 Nya ankomsthallen invigs.

2006 Bromma Stockholm Airport firar 70 år i maj.

2007 LFV och Stockholms stad är överens om ett nytt avtal kring marken för flygplatsen som gäller till 2038. Antalet flygrörelser tillåts öka något medan öppethållandet blir detsamma, om än förskjutet två timmar senare på söndagarna. Stockholms stad får en ekonomisk ersättning per avresande passagerare.