Taxi

Endast miljötaxi får köra från Bromma – en viktig del i flygplatsens ständiga miljöarbete.

Taxi finns i direkt anslutning till terminalen. På taxistationen finns endast taxi som har avtal med Bromma Stockholm Airport. Taxivärdar finns tillgängliga och du kontaktar dem om du vill ha ett särskilt taxibolag eller om du undrar över något.

  • Det är fri prissättning på resor med taxi i Sverige eftersom taximarknaden är avreglerad. Välj det bolag som passar dig bäst, du behöver inte ta bilen som står först i taxikön.

  • Alla taxibolag måste ange jämförpriser för alla typer av resor. Jämförpriset räknas alltid ut för en så kallad typresa med en sträcka på 10 kilometer som tar 15 minuter. Jämförpriset anges med stora svarta siffror på gul botten. Det högsta jämförpriset som tillämpas av taxifordonet ska vidare anges med extra stora siffror.

  • Fråga alltid taxiföraren om taxibolaget tillämpar fasta priser. Har du fått fast pris ska det vara inlagt och synligt i taxametern innan resan startar och taxametern måste alltid vara aktiverad under resan.

  • Betalar du med kort och taxibilen har en lös kontokortsläsare ska du få både en följesedel på kontokortsbeloppet och ett kvitto från taxametern.

  • Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot står bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, till exempel förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen.

  • Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du måste reklamera din resa. Vänd dig i första hand till taxibolagets växel.

Flygtaxi 

Flygtaxi bokas i samband med flygresan. Anmäl er ankomst vid informationen för förbeställd taxi till vänster utanför utgången.

Rullstolstaxi

Till och från Bromma Stockholm Airport går det att beställa taxibilar som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. Du som har färdtjänstkort i Stockholm kontaktar Färdtjänst och beställer på vanligt sätt. Saknar du färdtjänstkort kontaktar du taxivärden utanför terminalen som kallar fram en lämplig bil.

Tillstånd och tillsynsmyndighet för taxi i Sverige är Transportstyrelsen.