Gå till innehåll

Bara miljötaxi vid Bromma Stockholm Airport

2012-09-04, kl. 11:34

Nu kommer endast taxifordon i form av miljöbilar tillåtas hämta resenärer vid Bromma Stockholm Airport. Åtgärden är ett steg i minimeringen av klimatpåverkan vid resor till och från flygplatsen.

Flygplatsen arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen av fossil koldioxid från den egna verksamheten och målet är att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2020. Förutom att minska de egna utsläppen arbetar flygplatsen bland annat med att minska utsläppen från exempelvis vägtrafiken till och från flygplatsen. Från och med nu kommer därför endast taxifordon som är registrerade som miljöbilar tillåtas att hämta resenärer vid Bromma Stockholm Airport. 

– Det här är ett av de initiativ vi genomför för att kontinuerligt minska flygets inverkan på miljön, säger Jenny Svärd, miljöchef Bromma Stockholm Airport. 

Bromma Stockholm Airport har arbetat under en längre tid med att öka antalet miljöklassade taxifordon till och från flygplatsen. Idag utgörs cirka 94 procent av de taxifordon som trafikerar flygplatsen av miljöbilar. De fordon som är byggda med fast ramp för transport av rörelsehindrade är undantagna beslutet liksom de fordon som är registrerade för persontransport av 5 – 8 passagerare. De senare ska dock erlägga en miljöavgift.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kommunikationschef Ulrika Fager på Bromma Stockholm Airport,
telefon 0708- 916825