Gå till innehåll

Bromma Stockholm Airport förbättrar för resenärer som väljer taxi

2014-06-24, kl. 09:28

Nu införs ett bomsystem intill terminalbyggnaden vid Bromma Stockholm Airport. Dessutom inleds ett arbete med att fastställa rimliga prisnivåer bland taxibolag som trafikerar flygplatsen. Därmed säkerställs en ordnad och trygg trafiksituation för de resenärer vid flygplatsen som väljer taxi. Parallellt genomförs samma system på Visby Airport.

Nu införs ett bomsystem intill terminalbyggnaden vid Bromma Stockholm Airport. Dessutom inleds ett arbete med att fastställa rimliga prisnivåer bland taxibolag som trafikerar flygplatsen. Därmed säkerställs en ordnad och trygg trafiksituation för de resenärer vid flygplatsen som väljer taxi.

Med avsikt att säkerställa rimliga prisnivåer för taxi valde Arlanda Express nyligen att upprätta avtal med taxibolag vilka reglerar högsta tillåtna avgifter för startavgift/grundtaxa, pris per kilometer och pris per timme. Nu väljer Swedavia att följa efter och kommer därför inom kort upprätta avtal med motsvarande förutsättningar för de taxibolag som väljer att trafikera Bromma Stockholm Airport. Förändringen kommer att träda i kraft efter sommaren till följd av uppsägningstid av befintliga avtal.

Dessutom lanseras ett bomsystem intill terminalbyggnaden under de närmsta veckorna för att säkerställa en ordnad och trygg trafiksituation utanför flygplatsen.  Efter införande kommer enbart taxibolag som har giltiga avtal med Swedavia släppas in vid angöringsytan närmast flygplatsen.

De skärpta kraven ökar tryggheten för resenärer samtidigt som det bidrar till en konkurrens på lika villkor mellan olika taxibolag. Taxibolag har även framöver möjlighet till en fri prissättning inom de angivna ramarna.

Samma krav för att reglera högsta tillåtna avgifter genomförs samtidigt på Visby Airport där ett bomsystem redan är i bruk.

För mera information, kontakta Ulrika Fager, kommunikationschef, Bromma Stockholm Airport, 070-891 68 25