Gå till innehåll

Bromma Stockholm Airports klimatarbete certifierat enligt högsta nivå - för fjärde året i rad

2013-06-26, kl. 09:15

Nu har Bromma Stockholm Airport fått sitt klimatarbete certifierat för fjärde året i rad enligt den högsta nivån, 3 +, i ACA, Airport Carbon Accreditation. Certifieringen gäller för en treårsperiod, vilket visar att flygplatsen uppfyller kraven på att arbeta efter en långsiktig plan för att minska sin klimatpåverkan.

Flygplatsen arbetar, tillsammans med resten av Swedavias flygplatser, för att nå målet att den egna verksamheten ska vara helt fossilfri till år 2020.

I juni har Bromma Stockholm Airport förutom att ha nått den högsta certifieringen i ACA, som är ett bevis på att flygplatsen är klimatneutral avseende koldioxidutsläpp från den egna verksamheten, också blivit certifierad för en treårsperiod, vilket innebär att flygplatsen har certifikatet till och med juni 2016 innan ny certifiering behöver genomföras för att ackrediteringen ska behållas. Vanligtvis ansöker flygplatser om certifiering ett år i taget.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått denna certifiering som ett bevis på att vi arbetar målmedvetet och resultatinriktat med vårt miljöarbete och prioriterar miljöfrågorna högt på flygplatsen och inom Swedavia, säger Jenny Svärd, Miljö- och kvalitetschef på Bromma Stockholm Airport. 

Bromma Stockholm Airport har under 2012 genomfört ett flertal miljöförbättringar, och införde under året miljökrav för taxibilar, vilket innebär att de taxibilar som trafikerar flygplatsen måste vara miljöbilar. Flygplatsens personal har utbildats i ecodriving, och fordonsparken uppdateras kontinuerligt.

Certifieringen, Airport Carbon Accreditation, är en europeisk standard, som mäter och graderar hur flygplatser hanterar sina koldioxidutsläpp. Certifieringen är uppdelad i fyra nivåer och för att godkännas på den högsta nivån måste alla andra nivåer också vara uppfyllda. Det innebär att flygplatsen ska redovisa och minska de koldioxidutsläpp som flygplatsen kan kontrollera. Arbetet innebär även att engagera andra företag på plats, som till exempel flygbolag, hyrbilar, restaurang i klimatarbetet. Dessutom ska flygplatsen vara klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten, vilket innebär att de utsläpp som ännu inte har minskats med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i projekt, som binder motsvarande mängd koldioxid i utvecklingsländer.

För Swedavia och flygplatserna medför ACA-arbetet en tydlig struktur och uppföljning av klimatarbetet. Sedan förra året är samtliga tio Swedavia-flygplatser, som ingår i det nationella basutbudet, certifierade enligt den högsta nivån.

För ytterligare information, kontakta Jenny Svärd, Miljö- och kvalitetschef Bromma Stockholm Airport, på telefon: 010-109 40 16.

Bakom certifieringsprogrammet Airport Carbon Accreditation står organisationen ACI Europe (Airport Council International Europe), ACI Asia-Pacific och konsultfirman WSP Environment & Energy. Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) "Greenhouse Gas Protocol".

Från Bromma Stockholm Airport kan du resa både inrikes och utrikes. Vi har avgångar till Ronneby, Århus, Billund, Helsingfors, Tallinn, Växjö, Bryssel, Jönköping, Trollhättan, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British Airways/BA Ciyy Flyer, Finnair, Flybe, Flysmåland, Brussels Airlines, Flyglinjen, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundvallsflyg.