Gå till innehåll

Brommas returburkar får läkande egenskaper

2014-10-27, kl. 09:30

Swedavia har inlett ett projekt med pantåtervinningsbehållare på fem svenska flygplatser. Efter Stockholm Arlanda Airports inledning i somras är det nu Bromma Stockholm Airports tur att få behållare som uppmanar resenärerna att skänka panten till människor i nöd. Summan av all pant som läggs i behållarna skänker Swedavia och Returpack oavkortat till organisationen Läkare Utan Gränser.

PET-flaskor och returburkar på Bromma Stockholm Airport kommer att hjälpa Läkare Utan Gränser att rädda liv.

– På det här sättet kan vi förena både våra högt ställda miljömål med vårt sociala ansvarstagande. Bromma är hela Sveriges flygplats och en naturlig plats att vilja bidra till att hjälpa medmänniskor, säger Tove Möller, mångfaldschef på Swedavia som genomför projektet tillsammans med Returpack Pantamera.

Flygplatskoncernen Swedavia har inlett ett projekt med pantåtervinningsbehållare på fem svenska flygplatser. Efter Stockholm Arlanda Airports inledning i somras är det nu Bromma Stockholm Airports tur att få behållare som uppmanar resenärerna att skänka panten till människor i nöd.

Summan av all pant som läggs i behållarna skänker Swedavia och Returpack oavkortat till organisationen Läkare Utan Gränser.

Returburksprojektet ingår i Swedavias arbete för hållbart företagande. Insamlingen av returflaskor och -burkar fyller flera viktiga syften:

– Vi arbetar för en hållbar utveckling och det här minskar risken för att returförpackningar hamnar i sopförbränning. Det här är en del i vårt samarbete med Läkare Utan Gränser, som är en organisation som stämmer väl överens om vår syn på socialt ansvarstagande, säger Tove Möller på Swedavia.

– Samarbetet ligger i linje med vårt sociala hållbarhetsarbete på flygplatsen och vi ser fram emot att utveckla det arbetet vidare med smarta och resenärsnära aktiviteter, där våra resenärer kan vara med och bidra på ett naturligt och smidigt sätt när de reser till eller från flygplatsen, säger Nina Sandler, försäljningschef på Bromma Stockholm Airport.  

Returpack bedömer att panten från enbart Bromma per år kan ligga på tiotusentals kronor. Att ta tillvara på de stora mängderna pant hjälper dels Returpack i arbetet med att öka återvinningen samtidigt som det blir ett bidrag till Läkare Utan Gränsers livsviktiga verksamhet i katastrofdrabbade områden.

– Projektet med Bromma Stockholm Airport och Swedavia hjälper Returpack i arbetet att öka återvinningen samtidigt som det ger det ett värdefullt bidrag till Läkare Utan Gränsers livsviktiga arbete i katastrofdrabbade områden säger Rickard Andersson, produktchef på Returpack.

– De här pengarna kommer användas till att förstärka våra medicinska humanitära insatser som räddar liv i olika katastrofer och konflikter runt om i världen, säger Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser.

Returbehållarna är placerade på olika ställen på flygplatserna. På Bromma kan man hitta dem utanför toaletterna i avgångshallen och i ankomsthallens mittpunkt, där många resenärer idag lämnar ifrån sig PET-flaskor och burkar.

Naturvårdsverkets mål med den svenska återvinningen av metallburkar och PET-flaskor är 90 procent. I dagsläget återvinns drygt 89 procent av dessa förpackningar.

För ytterligare information, kontakta:
Tove Möller, mångfaldschef Swedavia, 0721-709443
Nina Sandler, försäljningschef Bromma Stockholm Airport, 0708-604286
Ellen Laurin, ansvarig redaktör/kommunikatör Bromma Stockholm Airport, 0733-86 53 16

Fakta:

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Returpack är ett privatägt företag som har som mål att öka återvinningen av metallburkar och PET-flaskor i Sverige. Uppdraget kommer från ägarna Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. Returpack tar emot mer än 1,65 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av PET och metallburk.

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Bromma Stockholm Airport är i dag Sveriges tredje största flygplats och Stockholms cityflygplats.
Förra året reste nära 2,3 miljoner resenärer till eller från flygplatsen. Från Bromma kan man resa både inrikes och utrikes till 17 olika destinationer.