Gå till innehåll

Dispenser för Bromma Stockholm Airport beviljade

2011-11-24, kl. 13:17

Transportstyrelsen beviljade idag Bromma Stockholm Airports dispensansökan avseende fem flygplanstyper. Beskedet innebär att de berörda flygplanstyperna, under nuvarande förutsättningar, får möjlighet att trafikera flygplatsen fram till år 2020. Beslutet förbättrar förutsättningarna att uppfylla Swedavias ambitioner att utveckla Bromma Stockholm Airport till en välfungerande cityflygplats.

Stockholm Bromma Airport lämnade den 4 oktober in en dispensansökan till Transportstyrelsen avseende fem flygplanstyper. Därefter har också ansökan kompletterats med bland annat kvalitativa analyser samt säkerhetsbevisning. Idag meddelade Transportstyrelsen att de beviljar dispens för samtliga flygplanstyper förutsatt att de av flygplatsen föreslagna åtgärder genomförs fullt ut. Dispensen omfattar 3 400 starter och landningar per år avseende de berörda flygplanstyperna.

- Detta är ett tydligt bevis på att det omfattande arbete som genomförts för att säkerställa dessa rörelser har bedömts som professionellt och stabilt, säger Olle Sundin, Bromma Stockholm Airport.

Swedavias ambition är att utveckla Bromma Stockholm Airport till en modern cityflygplats som kan möta ett ökat behov av tillgänglighet till och från Stockholm. Dispensen innebär att detta arbete kan ske parallellt med att samtliga krav från tillsynsmyndigheten tillgodoses. Dispensen är begränsad fram till 31 december 2019 vilket är förenligt med den utvecklingsplan som finns för flygplatsen.

Moderniseringen och effektiviseringen av Bromma Stockholm Airport innefattar bland annat en ambition från Swedavia att bygga en helt ny terminal med direktanslutning till kollektivtrafik liksom ett nytt och mer effektivt flygplatsområde.

 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Klas Nilsson, presschef Swedavia 0704-53 65 88 eller klas.nilsson@swedavia.se