Gå till innehåll

Fler resenärer på Bromma i januari

2014-02-10, kl. 09:27

Under januari reste cirka 175 000 till eller från Stockholms cityflygplats Bromma Stockholm Airport, en ökning med åtta procent jämfört med samma månad föregående år.

Under januari reste cirka 175 000 till eller från Stockholms cityflygplats Bromma Stockholm Airport, en ökning med åtta procent jämfört med samma månad föregående år.

Antalet resenärer som reste inrikes ökade med sex procent till cirka 155 000 och antalet resenärer som reste utrikes ökade med 18 procent till cirka 20 000 jämfört med samma period året innan.

– Under januari kan vi se en resenärsökning på både inrikes- och utrikessidan, då fler resenärer valde att resa till eller från flygplatsen, säger Peder Grunditz, flygplatsdirektör Bromma Stockholm Airport.

– Vi befinner oss i en spännande period, då vi arbetar intensivt med utvecklingen av Bromma och olika förbättringsarbeten pågår parallellt på området. Vi uppdaterar vår infrastruktur och gör olika förbättringsåtgärder, ankomsthallen är uppfräschad nu i januari, och i februari tar vi en till- och ombyggd säkerhetskontroll i drift – allt för att Bromma ska fortsätta att vara en smidig och effektiv cityflygplats för våra resenärer, säger Peder Grunditz.

Antalet landningar i linjefart ökade med en procent till cirka 1 800 under januari jämfört med samma månad föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Fager, kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, 0708-91 68 25