Gå till innehåll

Flygplatser skänker kvarglömt till Röda Korset

2014-09-03, kl. 10:36

Swedavias flygplatser tar årligen hand om många kvarglömda föremål och bara på Arlanda är antalet cirka 14 000. Nu har flygplatskoncernen tecknat avtal med Röda Korset som kommer att hantera de föremål som efter tre månader på hittegodsavdelningen inte efterfrågas av sin ägare. Föremålen hämtats upp på flygplatsen för att sedan säljas i organisationens second hand-butiker över hela landet.

Swedavias flygplatser tar årligen hand om en stor mängd kvarglömda föremål och bara på Arlanda är antalet cirka 14 000. Nu har flygplatskoncernen tecknat avtal med Röda Korset som kommer att hantera de föremål som efter tre månader på hittegodsavdelningen inte efterfrågas av sin ägare. Föremålen hämtats upp på flygplatsen av Röda Korset för att sedan säljas i organisationens second hand-butiker över hela landet.

Varje år tar hittegodsinlämningen på Swedavias tio flygplatser hand om tusentals föremål som glömts kvar av resenärerna - allt från paraplyer och jackor till datorer och mobiltelefoner. Efter att föremålen förvarats på flygplatsen i tre månader kommer de nu att hanteras av Röda Korset. Organisationen
kommer att hämta upp och transportera föremålen från flygplatsen för att sedan sälja dem i Röda Korsets second hand-butiker.

- Vi har genom avtalet fördjupat vårt redan goda samarbete med Röda Korset och skapar även en hållbar win-win situation för bägge parter. Föremål som inte hämtats av ägaren kommer att göra nytta i Röda Korsets verksamhet och vi har samtidigt full insyn i hur föremålen hanteras sedan de lämnat flygplatserna. Vi får även veta hur stort ekonomiskt värde vi bidrar med genom försäljningen i Röda Korsets second hand-butiker som finns på alla orter där våra flygplatser finns, säger Tove Möller, mångfaldschef på Swedavia. 

-  Vårt utökade samarbete med Swedavia känns helt rätt! Röda Korset har 281 second hand-butiker runt om i Sverige och butikerna utgör en grundstomme för vårt sociala arbete och våra insamlingar. Att kunna sälja bra saker är oerhört viktigt och nu blir några av butikerna extra attraktiva, säger Peder Johnson, projektledare för secondhandverksamheter på Röda Korset.

Röda Korset är sedan tidigare en av Swedavias fem prioriterade partners inom ramen för företagets arbete med mångfald och social hållbarhet.

För mer information, kontakta:

Swedavias pressavdelning, telefon 010-10 90 100, alternativt press@swedavia.se

Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset. Telefon: 08-452 48 01