Gå till innehåll

Förändrat reseutbud påverkar Brommas utrikestrafik i juni

2013-07-09, kl. 09:30

Under juni reste cirka 177 500 resenärer till eller från Bromma Stockholm Airport, en nedgång på 5 procent jämfört med samma period föregående år.

Antalet inrikes resenärer var cirka 155 500, vilket innebär en minskning på 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet resenärer som reste utrikes under juni var cirka 22 800, vilket är en minskning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

– När det gäller inrikestrafiken ligger vi nästan i linje med förra årets resenärsantal med en nedgång på en procent. Att utrikestrafiken minskat beror till största delen på flygbolagens förändrade reseutbud, vilket innebär färre linjer för utrikesresor jämfört med hur det såg ut vid samma tidpunkt föregående år, säger Olle Sundin, Flygplatschef Bromma Stockholm Airport.

Under juni minskade antal landningar med 8 procent, från cirka 1 900 till 1 700, vid Bromma Stockholm Airport.

Under juni månad reste cirka 3,1 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias flygplatser, en uppgång med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes var i princip oförändrat med 1,0 miljon, medan antalet utrikes resenärer ökade med sju procent jämfört med juni 2012 till 2,1 miljoner.

Hittills under 2013 (jan-juni) har 16,2 miljoner resenärer flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser, en ökning om en procent, samtidigt som antalet landningar minskat med en procent jämfört med första halvåret 2012.

Vid ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Fager, Kommunikationschef Bromma Stockholm Airport, på telefon: 0708-916825.

Från Bromma Stockholm Airport kan du resa både inrikes och utrikes. Vi har avgångar till Ronneby, Århus, Billund, Helsingfors, Tallin, Växjö, Bryssel, Jönköping, Trollhättan, Visby, Kalmar, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall. Flygbolag som trafikerar Bromma är Blekingeflyg, British Airways/BA Ciyy Flyer, Finnair, Flybe, Flysmåland, Brussels Airlines, Flyglinjen, Golden Air, Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Malmö Aviation och Sundvallsflyg.