Gå till innehåll

Bromma Stockholm Airport prisas för sin tankanläggning

2018-04-18, kl. 16:23

Bromma Stockholm Airport mottog under onsdagen ett hållbarhetspris för sitt arbete med tankning på flygplatsen. Utmärkelsen Sustained Performance Award delas ut av JIG (Joint Inspection Group).
– Bra arbetsmetoder och rätt inställning hos medarbetarna är starkt bidragande orsaker, förklarar Sven Jansson, stf föreståndare på Bromma Fuelling Service, utmärkelsen.

Flygplatsrepresentanter mottar pris i Dubai

För Swedavia är hållbarhetsarbetet av stor vikt. Några som lyckats extra bra med det arbetet är Bromma Stockholm Airport som nu fått utmärkelsen Sustained Performance Award för sin tankanläggning. Det är JIG (Joint Inspection Group), som tillhandahåller den internationella standarden, som delar ut priset.

– Det känns väldigt roligt att få ett kvitto på att vi gör något bra av verksamheten. Samtidigt är det såklart en ära att få möjligheten att hämta ett pris. Vi är ju många som bidrar till att få en bra arbetsplats, säger Sven Jansson, stf föreståndare på Bromma Fuelling Service, på plats i Dubai där priset delades ut.

I en omfattande konkurrens med de 180 största flygplatserna i världen var det alltså "lilla" Bromma som kammade hem priset. Sven menar att det handlar om rätt inställning hos medarbetarna som gett möjlighet till utmärkelsen.
– Bra arbetsmetoder och rätt inställning hos medarbetarna är starkt bidragande orsaker. Lyhördhet och förmågan att erkänna fel är några andra, säger han och fortsätter:

– Egentligen har vi bara gjort som vi brukar, även om vi på sistone fokuserat lite extra på att upptäcka, rapportera och åtgärda 'osäkra förhållanden'. Ett osäkert förhållande kan vara i stort sett vad som helst som stör verksamheten. Via portalen som JIG tillhandahåller kan vi även ta del av andra flygplatsers rapportering och då lära oss av deras misstag för att undvika att vi råkar ut för samma sak.

Vad är nästa steg i arbetet?

– Nästa steg blir att fortsätta hålla fokus på att upptäcka ännu fler osäkra förhållanden. Vårt mål är att varje medarbetare ska rapportera minst ett osäkert förhållande i månaden och att vi därmed får en ännu bättre och säkrare verksamhet.