Gå till innehåll

Provisorisk infartsväg till Bromma Stockholm Airport

2018-10-18, kl. 12:01
En karta över gällande nya infartsvägen på Bromma Stockholm Airport

Infartstrafiken flyttas till en ny provisorisk väg med anledning av SL:s utbyggnad av Tvärbanan. Samtidigt påbörjar Swedavia arbetet med en ny buss- och taxiuppställning utanför ankomsthallen.

Det får till följd att hållplatserna för SL och flygbussar tillfälligt får en ny placering och att hyrbilsverksamheten får nya rutiner. Hyrbilsparkeringen ligger idag vid Bromma Blocks och hädanefter sker både hämtning och lämning av hyrbilar där.

Vanliga taxibilar är kvar strax höger om ankomsthallen medan förbeställda taxibilar placeras i anslutning till hyrbilsparkeringen vid Bromma Blocks.

Ombyggnationen av taxi- och bussuppställningsytorna beräknas vara klar i juli 2019. Under tiden fram till dess kan mindre förändringar ske löpande, vi uppmanar därför våra resenärer att vara uppmärksamma på den skyltning som visar de provisoriska vägarna för bil-, buss- och gångtrafikanter.

För större karta (pdf) klicka här.