Gå till innehåll

Nu blir Bromma Stockholm Airport ännu bättre på snöröjning

2018-03-16, kl. 13:39

Swedavia är en av världens bästa flygplatshållare på att snöröja start- och landningsbanor. Och utvecklingen går raskt framåt. På Bromma förenklas nu snöröjningsprocessen ännu mer. Genom ett utvecklat digitalt Snowtam och det nya informationssystemet RWIS, Runway Weather Information System, finns stora vinningar för flygplatsen.

Plan som lyfter på Bromma Stockholm Airport

– Målet har varit att få bättre tajming på hela flödet i start- och landningsprocessen. Vi ska förkorta ledtider och ha så mycket tillgänglig bana som möjligt för de som flyger hos oss, samtidigt som vi sätter säkerheten i första rummet, säger Lars-Erik Lidgren, fälthållningsansvarig på Bromma.

Snowtam är ett rapporteringssystem om förhållande på start- och landningsbanan. Det sköts oftast manuellt av snöröjningsledarna och beroende på vem som rapporterar ges olika information i olika ordning.

– Med ett digitalt Snowtam effektiviserade vi dataöverföring till en knapptryckning istället för massa skrivande. Det innebär också att vi minimerar risken för felkällor, säger Lars-Erik Lidgren.

Efter utvecklingen av ett digitalt Snowtam var det dags för nästa steg i utvecklingen för effektivare snöröjning. Det blev det svenska systemet RWIS, Runway Weather Information System. Ett system som genom givare i start- och landningsbanorna kan mäta fryspunkten på banan, vilken typ av snö det är och hur tjockt lagret är. Med 57 installerade sensorer på landningsbanan på Bromma är projektet nu fyra veckor gammalt. Det första av sin storlek i Sverige och ett stort steg för hela Swedavia.

– RWIS är lite av en revolution för Swedavia. Förutom effektivare tillgänglighet till start- och landningsbanor finns stora ekonomiska och miljömässiga vinningar. Vi sparar bland annat upp till 30 procent formiat vilket är bra för miljön och minskar kostnaderna, avslutar Lars-Erik Lidgren.